Kompetansedeling for studenters suksess

Nasjonalt prosjekt for ansatte og studenter i høyere utdanning – for å oppnå bedre gjennomføring, bedre resultat og lavere frafall.

Prosjektet skal skape en arena for kompetansebygging ved deling av erfaring og kunnskap gjennom å skape ulike møteplasser og ha tilgjengelig ressurser på nett.

Les mer