Kompetansenettverk for studenters suksess

Utdanningsledere, studieadministrative ansatte og studenttillitsvalgte mm.Høy aktivitet på årskonferansen i desember
Bli med i kompetansenettverket!
Hvordan gjennomføre mottak av nye studenter i koronatider?
Årskonferansen i Bodø 2019

Nasjonalt nettverk for ansatte og studenter i høyere utdanning – for å oppnå bedre gjennomføring, bedre resultat og lavere frafall.

Nettverket skal skape en arena for kompetansebygging ved deling av erfaring og kunnskap gjennom å skape ulike møteplasser og ha tilgjengelig ressurser på nett.

Les mer