Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning

Utdanningsledere, studieadministrative ansatte og studenttillitsvalgte mm.Digital årskonferanse
Nettsamling 3. juni – Studentengsjement: ansvar, roller og strukturer
Bli med i kompetansenettverket!
Se innholdet fra årskonferansen 2020: Å være student – noe som må læres!

Nasjonalt nettverk for ansatte og studenter i høyere utdanning – for å oppnå bedre gjennomføring, bedre resultat og lavere frafall.

Nettverket skal skape en arena for kompetansebygging, ved deling av erfaring og kunnskap gjennom å skape ulike møteplasser og ha tilgjengelig ressurser på nett.

Les mer