Kompetansedeling for studenters suksess

9. - 10. desember i BodøBidra til mer kompetansedeling!Utdanningsledere, studieadministrative ansatte og studenttillitsvalgte mm.
Årskonferansen: Studenter som inkluderes; lykkes bedre!
Læresteder og samskipnader inviteres til å bli en del av Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning
Bli med i kompetansenettverket!

Nasjonalt prosjekt for ansatte og studenter i høyere utdanning – for å oppnå bedre gjennomføring, bedre resultat og lavere frafall.

Prosjektet skal skape en arena for kompetansebygging ved deling av erfaring og kunnskap gjennom å skape ulike møteplasser og ha tilgjengelig ressurser på nett.

Les mer

Hopp til verktøylinje