Student for en dag – for å sikre rett valg

Skrevet av Ellen Torset, NTNU i Ålesund

Potensielle studenter blir presentert for veldig mange valgmuligheter når de skal velge høyere utdanning. Flere sliter med følelsen av å ha valgt feil utdanning i ettertid. De deltar på utdanningsmesser, presentasjoner på sin videregående skole, lærlingsamlinger, og får informasjon via tradisjonelle og nyere kanaler. Som oftest får ungdommen informasjon når de går i flokk. De beveger seg rundt messeområder eller standområder sammen med vennegjengen, og blir påvirket av andres valg. Konseptet Student for en dag tar sikte på å sikre rett valg ved å være et individuelt og personlig tilbud til potensielle søkere ved NTNU i Ålesund. Målet er at når de velger høyere utdanning skal de være best mulig forberedt.

Hensikt
Siktemålet med konseptet har vært:

 • Sikre rekruttering til NTNU i Ålesund
 • Øke antall primærsøkere med rett motivasjon til alle studieprogram
 • Unikt personlig tilbud til de som vurderer å søke studieplass ved NTNU i Ålesund

Indirekte har disse målene også vært satt:

 • Bidra til at potensielle søkere er best mulig forberedt på valget sitt og dermed hindre frafall

Resultat
Student for en dag har blitt positivt mottatt av potensielle søkere og ansatte ved NTNU i Ålesund. Fagansvarlige har inkludert besøkende i undervisning, åpnet laboratorier, vært tilgjengelige for spørsmål under besøk og oppmuntret ungdom til å prøve seg som student for en dag. Studentambassadører har jobbet kontinuerlig gjennom studieårene med å ta imot enkeltpersoner og små grupper med besøkende, laget egne program tilpasset deres behov, og reist rundt i fylket for å reklamere for tilbudet. Potensielle søkere som har deltatt på student for en dag gir tilbakemeldinger om at de er tryggere på valget sitt, at de har fått svar på spørsmål de ikke har fått stilt under andre rekrutteringsaktiviteter, og at det å se undervisning, lærested og fasiliteter fra innsiden bidrar til at de føler seg bedre forberedt til studiestart.

Tall
Tilbudet ble introdusert fra Høgskolen i Ålesund i 2013.  Som NTNU i Ålesund i 2016 hadde vi 227 påmeldte til student for en dag. Hittil i 2017 har 269 personer meldt seg på tilbudet. Neste års målsetning er 318 påmeldte. Mulighetene for forbedring ligger i bedre analysering av tallene og bedre oppfølging av de som melder seg på slik at vi bedre sikrer at påmelding fører til faktisk besøk.

Slik fungerer konseptet
Som student for en dag får potensielle søkere oppleve undervisning, studiemiljø og atmosfære fra innsiden. Programmet blir tilpasset deres interesser, og det hele tar ca. tre timer. Man melder seg på via skjemaet på nettsiden og en ambassadør som studere det de er interessert i tar kontakt med dem for nærmere avtale. Det skal være maks tre besøkende per ambassadør for å sikre at de får personlig oppfølging. Se skjema, film og mer informasjon her.

Hva krever det?
Konseptet krever at man har en gruppe studentambassadører som representerer alle institutt. Studentambassadørene rekrutteres til september, og tilbudet er tilgjengelig for potensielle søkere mellom september til mai.  Ambassadørene gjennomgår opplæring som tar to dager. Studentambassadørene jobber gjerne med andre rekrutteringsoppgaver som deltakelse på messer, presentasjoner ved videregående skoler i tillegg. Ene dagen gjennomgår de teori som presentasjonsteknikk, studietilbud, informasjon om NTNU, forventninger og målsetninger, administrative avklaringer som timelister og ansattavklaringer. Andre dag brukes til omvisning på campus slik at de kjenner alle institutt, laboratorier, fasiliteter og studentorganisasjoner.

Kostnader for konseptet inkluderer:

 • Timelønn, opplæring og oppfølging studentambassadører
 • Bevertning under besøk
 • Profilklær til ambassadører
 • Markedsføring av konseptet

Innsats fra ansatte inkluderer:

 • Rekruttering, opplæring og oppfølging av ambassadører
 • Markedsføringsplanlegging og oppfølging
 • Oppdatere Facebookside for ambassadører
 • Oppdatere og vedlikeholde Google dokumentet for påmeldinger
 • Vedlikeholde og oppdatere nettsider og bilder

Utfordringer
Fagområdene kan ha ulik påmelding slik at enkelte ambassadører har veldig stor pågang mens andre ikke har mange påmeldinger til sine studieområder. Vi opplever og at de som er påmeldt kan være vanskelige å få tak i, de melder seg av eller møter ikke opp til avtalt tid. Mange unge vil komme sammen med vennene sine som kan ha andre interesser, og da faller litt av den personlige oppfølgingen som er meningen bort. Siden fraværsreglene ved videregående skoler ble strengere har vi merket lavere påmelding siden ikke alle får registrert fraværet som gyldig. Dette variere mellom skolene, og vi tilbyr alltid skriftlig bekreftelse på de timene de har vært på besøk. Selv om alle ambassadører får samme opplæring merker vi og variert innsats blant dem. Noen jobber veldig selvstendig, motivert og er initiativrike mens andre trenger nærmere oppfølging og motivasjon for å gjennomføre arbeidet.

Erfaringer
Student for en dag er utelukkende et positivt tilbud som gagner alle. Det som kreves av egeninnsats og oppfølging får man igjen med fornøyde fagmiljøer, studenter og bedre omdømme. Både faglige og administrativt ansatte jobber for at tilbudet skal videreføres fra år til år. Fagmiljøene kjenner igjen studenter som har vært på besøk som student for en dag og vet at disse er motivert og klar over hva som forventes av dem når de starter på studiene. Potensielle studenter får personlige samtaler både med studenter som studerer det de er interessert i, og fagansvarlige under besøket. Samtidig får de omvisning på campus, de blir kjent med studentorganisasjonene og fasilitetene og er tryggere når de kommer til studiestart siden de allerede har blitt kjent med medstudenter og lokaler. Ledelsen inkluderer informasjon om student for en dag når de formidler om hva som skjer på campus, og man kan markedsføre konseptet som et generelt tilbud for hele NTNU i Ålesund i stedet for å liste opp studieprogram eller institutt/fakultet.

1 Response

 1. Tone Stokka sier:

  Synes opplegget virker som et veldig godt rekrutteringstiltak der potensielle søkere får et mer realistisk bilde på hva det vil si å studere på et spesielt studieprogram og hvordan studentlivet er på campus.

  Samtidig hadde det vært veldig interessant å vite hvor stor andel av elevene som deltar på Student for en dag som faktisk søker seg inn på NTNU Ålesund etterpå, har dere statistikk på det?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.