A-1 Studieforberedende kurs – på godt og vondt

Lenke til presentasjonen

Maija Heinilä og Thorvald T. Abrahamsen, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Heinilä er seksjonssjef for Studentstøtte og karrieretjenester. Seksjonen har følgende kjerneoppgaver: studentrådgivning, karrieretjenester, timeplan og rom, tilrettelegging for funksjonsnedsettelse og studiemestring. Abrahamsen er koordinator for tilrettelegging og studentrådgiver.

Oppsummering
HSN har arrangert flere typer studieforberedende kurs. Vi har arrangert flere omfattende 3-ukers studieforberedende kurs i samarbeid med NAV etter NAV sin bestilling/spesifikasjon. Disse kursene har også blitt finansiert av NAV. I år har vi gjennomført to studieforberedende kurs rettet mot 1. pri søkere ved to campus. Vi ønsker å presentere erfaringer og evalueringsresultater fra begge kurstypene.

Sammendrag (Abstract)
HSN har tidligere holdt flere omfattende studieforberedende kurs i samarbeid med NAV, finansiert av NAV. Ca. 10 % av studentmassen blir finansiert av ulike stønader fra NAV og denne gruppen er ofte krevende mht. tilrettelegging og feilvalg (karriereveiledning). Kursene varte i tre uker og krevde mye ressurser. Delvis grunnet ressursbruken og fusjonsprosessene (fra 1 campus til 8), fortsatte vi ikke med tiltaket.  Kursene ble ansett som meget vellykkede av alle interessenter.

Tross mange forsøk har det vist seg vanskelig for oss å få plass til øremerkede midler til tilrettelegging utenom NAV sine ordninger. Vi formoder at andre kan ha det på samme måten. Det er også derfor vi ønsker igjen å inngå avtale med NAV for å tilby kurs til gruppen søkere som kommer gjennom NAV sine finansieringsordninger. Betaling for disse kursene kan da brukes som øremerkede midler for tilretteleggingsaktiviteter.

Vi mener at vårt konsept med Studieforberedende uker har stor gevinst for alle aktører som er involvert.

  • NAV som får gode utredninger av deltakernes studieevne før søknadsfrist til opptak
  • Studentene selv som får prøvd seg ut i reelle omgivelser og situasjoner
  • Høgskolene/Universitetene som fanger opp og får velinformerte og motiverte studenter

I tillegg vil dette altså kunne være en potensiell kilde til et økonomisk handlerom i de administrative enheter som gjennomfører dette kurset. Et handlingsrom som kan videreutvikle og styrke tilbudene til nye studenter ved de ulike studiestedene. F.eks videreutvikle og støtte de mindre to-tredagers kursene for første prioritetssøkere som holde på forsommeren. Betaling for disse kursene kan da brukes som øremerkede midler for tilretteleggingsaktiviteter (eller brukes til å utvikle og heve kompetanse hos de veilederne/rådgiverne som gjennomfører disse kursene). Lokale forhold vil være avgjørende for å få til slike studieforberedende kurs, men vi håper at vår modell kan være til inspirasjon og nytte dersom man ønsker å forsøke det samme.

I år arrangerte avdeling for utdanning og studiekvalitet to  pilotopplegg for studieforberedende kurs på to campus. Kursene som varte to dager hver, ble tilbudt i juni og ble behørig evaluert etterpå. Denne gangen valgte vi ikke å knytte NAV til konseptet men invitasjonen gikk til våre 1. pri søkere ved to campuser.

Det å arrangere studieforberedende kurs for alle 1. pri søkere har vært både givende (gode evaluereringer fra deltagere) og frustrerende. Frustrasjonen bunner i manglende forankring i fagmiljøene. Fusjonsprosessen hvor vi har vokst fra 5000 studenter til 19 0000 studenter – fra en campus til åtte, har vært en stressfaktor for alle ansatte. Hvem-gjør-hva i organisasjonen er uklart, og kommunikasjonstonen blir unødvendig krass når du treffer feil mennesker – eller endelig de riktige  – men for sent.

Vi vet at flere høgskoler og Universiteter (HIOF og Universitet i Agder) har og har hatt liknende studieforberedende kurs i ulike formater og omfang. Deres kurs har nok vært tettere opp til det todagerskurset vi hadde for førsteprioritets søkere i år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.