P-3 Fra første forelesning til eksamen – studentinvolvering i produksjon av brettspillet GoPed

Tirsdag kl. 14.15-15.15 i Seminarrom A/B

Astrid Strandbu og Ann-Tove Eriksen, Universitetet i Tromsø (UiT)

Strandbu er professor i pedagogikk ved lektorutdanningen trinn 8-13 og har ansvaret for 10 studiepoeng i pedagogikk for førsteårsstudentene. Strandbu har tidligere jobbet som forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved UiT og har publisert en rekke artikler og bøker om barnerettigheter og barn og unges medvirkning. Eriksen er studieleder ved lektorutdanningen trinn 8-13 og praktisk pedagogisk utdanning ved UiT. Eriksen har jobbet med kvalitetsutvikling av studier i en årrekke, både fra et adminitrativt, faglig og ledesesperspektiv.

Oppsummering
Brettspillet GoPed er utviklet, anvendt og evaluert i pedagogikkemnet første semester på lektorutdanningen trinn 8-13, høsten 2017. Fra første forelesning har studentene vært involvert i produksjon av spillet ved å lage eksamensrelevante spørsmål i grupper etter forelesningene. Formålet er bearbeiding og tilegnelse av eksamens- og profesjonsrelevant kunnskap.

Sammendrag (Abstract)
Ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) startet man høsten 2003 opp Lektorutdanningen for trinn 8-13, et integrert femårig lærerutdanningsløp. Høsten 2013 ble det innført nye rammeplaner der utvidede krav til blant annet praksis medførte at utdanninga ble lagt om, fikk ny form og delvis nytt innhold. Med seg fra den gamle utdanninga var erfaringer fra å drive ei svært tverrfaglig utdanning, og en forståelse av at denne framover skulle utvikles og endres for å imøtekomme utfordringer med opplevd fragmentering og høyt frafall. Flere faktorer pekte i retning av at de to første årene var sentrale for at studentene skulle oppleve mestring og møte profesjonsrelevansen de behøvde for å fullføre utdanningsløpet og komme ut i skolene.

Høsten 2017 startet et rekordstort kull på utdanningen (125 studenter). En utfordring i fellesforelesninger med store studentgrupper er å legge til rette for en engasjerende undervisning hvor studentene involveres og tar del i sin egen profesjonsutvikling. En målsetting for emneleder i pedagogikkemnet var å tilrettelegge for studentaktive læringsformer som sikrer en god sammenheng mellom det som foregår i undervisninga og det studentene blir prøvd på ved eksamen.

Med dette utgangspunktet er det høsten 2017 igangsatt flere tiltak og prosjekter for å styrke utdanninga, studentenes opplevelse av profesjonsrelevans og studiekvalitet. På denne konferansen ønsker vi å vise fram ett av disse tiltakene både i lys av egne erfaringer, studentevalueringer og det eksterne blikket denne konferansen gir mulighet til. Vi vil legge vekt på og diskutere den pedagogiske arbeidsformen som er utviklet og utprøvd høsten 2017: Fra første forelesning til eksamen. Studentinvolvering i produksjon av brettspillet GoPed[1]. Spillet er utviklet og tatt i bruk første semester i pedagogikkemnet Eleven og læring i sentrum.

Om GoPed
I det pedagogiske brettspillet GoPed går studentene etter forelesning sammen tre og tre for å lage ett til to spørsmål relatert til forelesningen og relevant pensum. Spørsmålene samles inn og bearbeides av foreleser som også lager temabaserte spillkort med utgangspunkt i spørsmålene.

I seminarer og som eksamensforberedelse spilles spillet med to og to spillere på hvert lag, og inntil åtte spillere på hvert brett. Brettet er som et ludobrett med ulike fargekoder for hvert pedagogiske tema. Det er ingen fasit, men motspillerne avgjør når svaret er tilstrekkelig og belyst fra ulike relevante pedagogiske perspektiver som er omtalt og behandlet i pensum og forelesninger.

At studentene lager spørsmål til forelesningen/pensum over gitte tema tjener flere hensikter. For det første vet studentene ved forelesningens begynnelse at de skal lage spørsmål helt til slutt, noe som kan skjerpe studentenes oppmerksomhet underveis i forelesningen. For det andre fungerer arbeidsøkta hvor tre studenter samarbeider om å lage ett/to spørsmål som språksetting og bearbeiding av forelesningen og temaene. For det tredje gis studentene mulighet til innflytelse i utforming av sin egen eksamen.

Oppsummert er tankesettet rundt GoPed fundert i et ønske om å skape et helhetlig, sammenhengende og profesjonsrelevant emne med stor grad av studentaktivitet og involvering.

[1] Inspirasjonen til GoPed er hentet fra spillet Gofish som er utviklet ved Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi ved UiT.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.