P-5 Prosjekt God Start

Lenke til presentasjonen

Isabelle Gabarro og Maren Rotmo, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit)

Gabarro studere siste året på master i rådgivningsvitenskap på NTNU. Tidligere har Gabarro arbeidet for og med studenter, som studenttillitsvalg og i studentråd, samt vært undervsiningsassistent i masteremnet Eksperter i Team på NTNU. Rotmo studerer siste år på master i rådgivningsvitenskap på NTNU Trondheim. Rotmo har de seneste årene jobbet som læringsassistent og undervisningsassistent i masteremnet Eksperter i Team på NTNU.. Gabarro og Rotmo er begge ansatt i Sit i prosjektperioden fra april til november.

Oppsummering
Gabarro og Rotmo skal presentere et pilotprosjekt som har blitt gjennomført på NTNU Trondheim mellom april og november. Prosjekt «God Start» er et samarbeid mellom NTNU og Sit, som søkte om midler sammen av Kunnskapsdepartementet. Gjennom prosjektet er det prøvd ut konkrete tiltak og samlet evaluering av disse fra studenter og samarbeidspartnere i prosjektet.

Sammendrag (abstract)
Mye av bakgrunnen for Prosjekt God Start var resultatene av SHoT-undersøkelsen fra 2014, som viste at studentene ved NTNU Trondheim rapporterte mest ensomhet gjennom studieperioden, av de studiemiljøene som var inkludert i undersøkelsen. Sentrale mål for dette prosjektet har vært redusering av ensomhet og bidra positivt til studentenes psykiske helse og trivsel i studiehverdagen, i tillegg til å hindre frafall i høyere utdanning. Tiltak har blitt igangsatt i høstsemesteret, og særlig i tiden utover fadderperioden. Vi har særlig fokusert på mottaket av studentene. Nye studenter spesielt har større sjanse for å oppleve situasjonsbestemt ensomhet, dvs. ensomhet som følge av livsendringer (ny rolle som student, flyttet til ny by, etc.). Mange studenter opplever også at det stopper litt opp etter fadderuka er ferdig, som kan bidra til opplevelse av press underveis i fadderperioden.

Med Prosjekt God Start har vi prøvd ut ulike tiltak på to forskjellige campus (Dragvoll og Gløshaugen). Selv om tiltakene er fokusert på mottaket ønsker vi også å bidra til tiltak som varer. Vi ønsker også å presentere evalueringene av tiltakene. Gjennom evalueringene ønsker vi å finne ut om tiltakene har møtt studentenes behov, om de har benyttet seg av tilbudene og om responsen har vært positiv. Vi vil også presentere evalueringer fra samarbeidspartnere, for eksempel forelesere, og da er vi interessert i deres erfaringer og vurderinger av tiltakene. Ved å evaluere tiltakene håper vi å kunne si noe om hvilke tiltak som bør fortsettes og utvides til flere campus, og at til en større forståelse av hva det lønner seg å investere i.

Vi har satt opp to Studentlounger, én på Gløshaugen og én på Dragvoll. En studentlounge er en slags stue på campus, med ulike aktiviteter som er gratis og tilgjengelig for studentene hele tiden. Lokalene tilbyr sofaer å sitte i, norske og engelske brettspill, aktivitetsbøker, bordtennisbord, foosballbord og et stort sjakkbrett. Et annet tiltak går ut på at vi har utstyrt to campus-cafeer med brettspill og aktivitetsbøker. For begge disse tiltakene har vi siktet på å gjøre avtaler for å sikre videre drift av tiltakene etter prosjektperioden er ferdig.

Et annet tiltak gikk ut på å arrangere en event på 3 ulike studentbyer, hvor vi holdt bli-kjent øvelser, ga informasjon om prosjektet og tilbudene til Sit, grillet pølser og hadde en loddtrekning med premier. Et av målene her var å bidra til at studentene på studentbyene kunne bli mer kjent med hverandre og tilbud de kunne benytte seg av.

Vi har gjennomført to ulike tiltak med to institutt, et på Dragvoll og et på Gløshaugen. Da har vi samarbeidet med programledere, emneansvarlige, forelesere, læringsassistenter og vitenskapelige assistenter. Tiltakene har vært noe annerledes på grunn av at instituttene opplever ulike behov knyttet til sin studentgruppe, men i hver av tiltakene har vi bistått med matservering til studentene og kjørt øvelser for å bidra til at de kan bli bedre kjent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.