P-14 «Første semester»-prosjektet. Fra god ide til et samlende prosjekt på Nord universitet

Mandag kl. 15.15-16.15 i Seminarrom E

Øystein Strømsnes, Studentinord

Strømsnes har bachelorgrad i statsvitenskap og journalistikk. Tidligere frikjøpt studentleder og studentrepresentant i universitetsstyret. Ansatt som studentvert i Studentinord, avdeling Bodø. Ble ansatt i prosjektet «Første semester» våren 2015.

Oppsummering
Prosjektet startet med en tanke om at noe måtte gjøres med dårlige SHoT-resultater, samt ikke spesielt gode frafallstall. Til en ide om et første semester som tar imot og legger bedre til rette for nye studenter, til et koordinert første semesterutvalg som jobber på tvers mot samme mål.

Sammendrag (Abstract)
Vinteren 2015 ble det satt ned et utvalg som skulle se på hvordan Nord universitet kunne nå ut til studentene i Bodø. Utvalget tok utgangspunkt i resultatene fra SHoT undersøkelsen 2015. Et av punktene vi bet oss merke i var:

«Hver 20. student rapporterer sosialt ensomhet, mens 12%  er emosjonelt ensomme. En betydelig
gruppe blant studentene (15%) er sosialt – og/eller emosjonelt ensomme.»
Selv om vi ikke var blant studiestedene som var med i undersøkelsen ville det vært naivt å tro at ikke vi på Nord universitet hadde de samme utfordringene.
Utvalget som skulle se på forbedringer besto av Pro Rektor, studieveiledere på samtlige fakultet, studentleder og fadderleder, studentprest og sosialrådgiver i Studentinord samt representanter fra markedsavdelingen på Nord universitet. I diskusjonen som fulgte kom man raskt frem til at man trengte «noen» som kunne koordinere den innsatsen som man allerede gjør i de ulike avdelingene. Vi trengte «noen» som var enkel for studentene å komme i kontakt med. Vi trengte «noen» som kunne bygge opp rundt, og løfte opp flere aktiviteter som nådde flere studenter enn det vi gjorde i dag. Det var derimot uklart hvem denne «noen» skulle være.
En måned senere var svaret klart: En studentvert, ansatt i Studentinord som skulle være lokalisert sentralt på campus. En måned etter det var jeg ansatt i en prosjekt Første semester med tittelen studentvert.
Vi fortsatte diskusjonen i utvalget etter min ansettelse med samme spørsmål:
«Hvordan kan vi legge best mulig til rette for at flest mulig studenter blir sosialisert og lykkes som studenter på Nord universitet?»
Spørsmålet tok gruppen først til Bergen hvor årets European First Year Seminar ble arrangert det året. Den turen ga oss faglig kjøtt på beinet. Navn som Vincent Tinto, Harald Åge Sæthre og stigemodellen ble introdusert.
Det viste seg at tankene våre om at viktigheten av første semester var rett og vi hadde fått nye punkter å gå etter i jobben med å koordiner og legge bedre til rette for nye studenter.
Den viktigste effekten av sammensetningen av et Første semesterutvalg og felles turer til Bergen og senere Gent, var at avdelingene ble bedre knyttet sammen. Vi jobbet i lag mot et felles mål. Vi lærte av hverandre og kunne dra nytte av hverandres gode og dårlige erfaringer.
I dag møtes Første semesterutvalget 5 ganger i året og vi planlegger, gjennomfører og evaluerer mottaket sammen, slik at det skal fungere best mulig for nye studenter som kommer til Nord universitet.
Første semester er blitt et etablert begrep i hele institusjonen. Bodø har studentvert på 100prosent, mens Levanger har en studentvert på 50prosent. Det er forankret i LMU at samtlige studiesteder ved Nord universitet skal jobbe etter Første semester tankegangen, og vi opplever at vi når flere studenter med våre tilbud.
Det er fortsatt mye som kan og skal bli bedre, og det er fortsatt for tidlig å se klare effekter av prosjektet i form av frafallstall og lignende, men vi har i hvert fall en klar formening om at prosjektet til nå har vært en stor suksess.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.