ST-15 Suksesskriterier i første semester på sykepleieutdanningen, VID vitenskapelige høyskole, campus Oslo

Tirsdag kl. 9.00-10.00 i Seminarrom C/D

Hege Aamlid, Inga Gullhav og Karin Kongsli, VID vitenskapelige høyskole

Aamlid er høyskolelektor, pedagogisk stilling og har emneansvaret for 1. emnet. Gullhav er høyskolelektor, pedagogisk stilling. Kongsli er studieleder.

Oppsummering
Vi hadde 201 registrerte studenter ved oppstart. 1.november hadde vi 2% frafall. 195 gikk opp til eksamen i 1. emnet. Hva har vi gjort for å lykkes – suksess kriterier:

  • Lærerveileder til studentgrupper
  • Fokus på studieteknikk, semesterplanlegging og motivasjon
  • Skape læringsengasjement
  • Digitale læringsressurser og studentaktive metoder
  • Skriftlig oppgave med individuell tilbakemelding
  • Eksamensseminar

Sammendrag (Abstract)
Vårt mål er å lære studentene hvordan studere på høyere nivå. Samtidig ønsker vi å styrke studentenes motivasjon og skape godt læringsengasjement. Herunder ønsker vi at flere studenter oppnår gode eksamensresultater.

Allerede ved registrering ved oppstart ble studentene plassert i grupper som de skulle følge hele semesteret. Utover i oppstartsuken ble det tilrettelagt for at studentene i gruppene skulle bli kjent med hverandre. I tillegg fokuserte vi det å jobbe faglig sammen i gruppe og planlegge semester frem til eksamen. Hver gruppe fikk en lærerveileder som skulle ha ulike treffpunkter med gruppen utover i semesteret.

Studentens motivasjon inn i studiet ble fokusert i egne forelesning med bruk av SRS (studentresponssystem) og presentasjon av studentenes digitale bilder som illustrasjon. I tillegg var spørsmålet; Hvorfor vil du bli sykepleier? utgangspunktet for presentasjon av individuelle digitale fortellinger utarbeidet av studentene. For å skape læringsengasjement ble det lagt inn aktive læringsaktiviteter i temaer som studentene lettere identifiserte med faget. I tillegg ble smakebiter av faget introdusert av sykepleiere fra ulike kliniske felt. Slik ble målet med utdanningen eksemplifisert.

På bakgrunn av en evaluering med 95% svarprosent fra forrige kull, gjennomførte vi noen endringer for å øke læringsutbyttet i emnet – vist til eksamen. Et sentralt tema for eksamen ble introdusert tidlig i semesteret og var retningsgivende for undervisning utover semesteret – både i forelesninger og gruppearbeid.

Studentens digital ferdigheter er integrert i undervisningen. Digitale læringsressurser har vært benyttet inn i forelesninger, gruppearbeid og studentinnleveringer – innen gruppen og individuelt.

Studentene blir presentert for en skriftlig oppgave der fag og akademisk skriving er integrert. Det ble gitt individuell tilbakemelding på oppgaven der også studentens trivsel ble fokusert. Enkelte studenter ble fulgt tettere opp etter denne samtalen av lærerveileder eller velferdstilbud ved høyskolen.

Det ble gjennomført eksamensseminar med stor oppslutning. Fokuset var hvordan leve godt med eksamenspress og skrivetekniske grep for å besvare eksamensspørsmål på en god måte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.