Mottak av nye studenter ved NMBU

Skrevet av Cathrine Strømø (studieveileder BIOVIT), Benedikte Markussen (opptaksleder) og Johanna Hempel (studenttillitsvalgt)

På seminaret om mottak og førstesemester fikk vi innblikk i rutiner og ideer/tanker bak studentenes første semester. I denne oppsummeringen tar vi for oss NMBUs praksis i korte trekk (A) og nyttige tips fra de andre lærestedene som vi kunne tenke oss å innføre ved NMBU (B).

A. PRAKSIS VED NMBU SOM KAN VÆRE NYTTIG FOR ANDRE LÆRESTEDER Å VITE OM

Informasjon
NMBU samler all informasjon om studiestart på følgende nettsider:
www.nmbu.no/velkommen
www.nmbu.no/en/welcome

I alle opptaksbrev (samordna opptak og lokale opptak) henvises det til denne nettadressen. Her kan nye studenter finne informasjon om hva de må gjøre for å komme i gang med studiene og lese om aktiviteter som skjer i starten av semesteret.

Første møte med NMBU

Registreringshelg
NMBU har «registreringshelg» helgen før studiestart. Alle nye studenter oppfordres til å delta her for å lettere få på plass tekniske ting som datatilgang, studentkort, semesterregistrering, oppmelding i emner etc. og for å delta på sosiale arrangementer for blir kjent med nye medstudenter.  Denne helgen er begynnelsen på fadderopplegget. Lørdag kveld inviterer Studentsamfunnet alle nye studenter på grillmat og rektor er med på arrangementet.

Møte med faddere
Ca. to uker før registreringshelgen ringer fadderne rundt til fadderbarna. Samtalen skal blant annet gi fadderne muligheten til å snakke om hva deres fakultet gjør den første helgen og studentene får mulighet til å spørre om alt de lurer på om universitetet og stedet.

Fadderbarna og fadderne møtes første gang på lørdag morgen for omvisning og sosialisering av de nye klassene. På kvelden under grillingen passer fadderne på at alle er velkommen til et sted hvor fakultetet samles og at alle har noen å være sammen med utover kvelden. Søndag fortsetter omvisningen og fadderne oppfordres til å sette i gang lek når det er pauser. Fadderne har også ansvar utover uken for å ha program slik at det legges opp til at fakultet eller linje holder sammen utover uken.

Fadderne har også edru-vakter på arrangementene hvor det drikkes alkohol, slik at noen kan kjøre hvis det skjer noe og det ikke legges for mye drikkepress på de nye studentene.

Første uken
Etter registreringshelgen blir studentene ønsket velkommen ved fakultetene om mandagen. Der vil de møte andre studenter ved sitt studieprogram og de andre studieprogrammene som fakultetet har ansvaret for.

I tillegg så vil studieveiledere, instituttleder, dekan, leder for undervisning og ledere for de ulike studieprogrammene presentere seg og være tilstede denne dagen. Hvordan denne velkomstdagen arrangeres er opp til fakultetene selv. De fleste har en felles lunsj der studentene og de ansatte ved fakultetet kan møtes, det kan være omvisninger på lokalitetene til fakultetet, noen har stands hvor man kan få møte de ulike forskningsgruppene ved fakultetet og høre hva de driver med m.m.

På NMBU starter alle førsteårsstudenter sitt studium med et innføringsemne. Det er et innføringsemne på hvert av studieprogrammene, f.eks Innføringsemne i biologi, Innføringsemne i plantevitenskap etc. Dette emnet starter allerede på tirsdagen. I innføringsemnet vil studentene bli kjent med andre studenter på sitt studieprogram, de vil møte relevante personer som studieveileder, karrieresenteret. Noen inviterer også helsestasjonen og/eller internasjonalt kontor som informerer om muligheter for utveksling. I tillegg så vil de møte ulike fagpersoner innenfor fagområdet, det kan for eksempel være praktiske oppgaver/lab o.l. i dette emnet, eller en ekskursjon hvor man besøker eksterne aktører/samarbeidspartnere innen fagområdet. Studentene blir godt kjent med hverandre gjennom dette innføringsemnet. Emnet varer i 3 uker og kan f.eks. avsluttes med fremføring av et gruppearbeid, poster e.l.

B: INPUT FRA DE ANDRE LÆRESTEDENE SOM VI TAR MED OSS

Koordinering på overordnet plan
Det var flere av lærestedene som snakket om at de hadde koordineringsgrupper som jobbet gjennom året og satte opp både tidsplaner på hva som skal sendes ut av informasjon og når, hvem som skal ha ansvaret for det og at det gjerne var noen føringer på hva som ble sendt ut fra institusjonen uavhengig av om det var på sentralt nivå eller på fakultet- og instituttnivå. NMBU har også koordineringsmøter i forkant at studiestart, men kanskje ikke med like mange aktører som tok en synlig del. Så en koordineringsgruppe som arbeider over en lengre periode og gjerne med flere partnere enn vi har i dag, likte vi godt og kommer vi nok til å jobbe videre med.

Informasjon
«Holde-varm-brev» som bør sendes i mai, før tidligopptaket. Sendes til førsteprioritetssøkerne. Sendes enten sentralt fra eller fra fakultetet, men med felles mal.

NMBU har ikke pleid å sende et slikt brev, men ser nytten av dette og vil jobbe videre med det. Dette må legges inn i en overordnet informasjonsplan, jamfør punktet ovenfor.

Førstesemester-tankegangen (ikke bare studiestart)
En av de viktigste tingene vi tar med oss er tanken om at man er ny hele første semester. Altså fra søknadstidspunktet og helt frem til første gjennomførte eksamensperiode i desember. Det syns vi var en flott tanke og meget nyttig å ha med seg. Ved å tenke slik, så kan man jo også utsette noe av informasjonen som man «presser» inn allerede de første ukene til lengre ut i semesteret. Det er f.eks. ikke så relevant for nye studenter å høre om eksamensperioden i desember allerede i august. Dette tenker vi at vi kommer til å jobbe videre med her på NMBU. Noe gjør vi nok automatisk allerede, men det finnes alltid forbedringsmuligheter.

Det at studentene er nye et helt semester gjør at man også kan be fadderne være tilgjengelig utover året.

2 Responses

  1. Tone Stokka sier:

    Først og fremst, det virker som dere har et veldig bra opplegg for mottak av studenter ved NMBU!

    Jeg er veldig nysgjerrig på hvor mye opplæring fadderne får før de ringer alle de nye studentene og om de får mange spørsmål de ikke kan svare på? Jeg lurer også på hva de nye studentene synes om å bli ringt opp i forkant av studiestart – har dere fått noen tilbakemeldinger på det?

    Ellers synes jeg det at alle førsteårsstudentene starter studiet sitt med et innføringsemne der de får møte fagområdet og -miljøet samtidig som de blir kjent med universitetet og medstudentene sine virker som en utrolig god start på studiet!

  2. Ingeborg Marie Jensen sier:

    God idé med en registreringshelg før semesterstart. Da får studentene mulighet til å rydde unna en del praktisk, og har kanskje mer overskudd til å forholde seg til det faglige når undervisningen starter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.