Samarbeid om akademisk dannelse

Ingeborg Marie Jensen, spesialbibliotekar, koordinator ved Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket, UiS

Flere studieprogram ved Universitetet i Stavanger har valgt å samarbeide med Studieverkstedet og Universitetsbiblioteket om kurs og seminarer for førsteårsstudentene, noen allerede fra aller første dag på studiet. Målet er å bidra til at studentene raskt får en forståelse av studentrollen, inkludert kritisk tenkning og selvstendighet. Dette inkluderer både den faglige og den praktiske delen av studiehverdagen, både oppgaveskriving, studieteknikk og det å selv sørge for å skaffe seg oversikt og kontroll.

Studieverkstedet ble opprettet 2. februar 2016. Det drives av universitetsbiblioteket, men har mange aktive støttespillere. I prosjektgruppa som jobbet det fram, var det både bibliotekansatte, administrativt- og faglig ansatte. Vi driver først og fremst veiledning i oppgaveskriving to dager i uken i egne nyoppussete lokaler. Vi har ansatt studentmentorer på timebasis som har gjennomgått en kvalifisering i dialogbasert veiledning og akademisk skriving.

Høsten 2017 har vi også gitt kurs i akademisk skriving, kick off-kurs ved semesterstart og kurs i studieteknikk, og vi har hatt seminarer i forbindelse med skriveperioder i de ulike studiene. Ofte har disse kursene vært gitt sammen med bibliotekets andre kurs i søking og kildebruk. I løpet av dette skoleåret har vi gitt rundt 20 kurs i skriving og studieteknikk til rundt 2000 studenter. Blant de vi har samarbeidet med er barnehagelærerutdanningen, lektorprogrammene og bachelorstudiet i petroleumsteknologi.

Vi har også gjennomført et prosjekt sammen med sosiologi og statsvitenskap der administrasjonen, fagansatte og bibliotekansatte har samarbeidet tett både om forberedelsene til kurs og foran studentene.

Prosjektet er basert på resultater fra studentundersøkelser ved UiS og fra studiebarometeret 2016, og kombinerer erfaring og kompetanse hos faglig ansatte, administrasjon og ansatte i biblioteket og Studieverkstedet. Målet er å utvikle felles forståelse og kunnskap om behov for undervisning og veiledning av studenter ved å gjennomføre et felles undervisningsopplegg i akademiske ferdigheter. Målet er at studentene skal komme gjennom studiene sine med bedre resultater og med bedre utviklete akademiske ferdigheter fordi de raskere får en forståelse for akademisk tenkning og akademiske arbeidsformer.

Intervjuer med studenter viser at de i liten grad har forståelse for rollen de skal inn i som akademikere. De synes det er vanskelig å forholde seg til at de skal bidra med noe eget og selvstendig, selv strukturere studiehverdagen sin og legge opp sine egne løp for skriving og lesing, samtidig som de skal forholde seg til reglene og rammene i den akademiske verdenen. De ser heller ikke at de vil få bruk for akademiske ferdigheter som søking, kildekritikk og det å underbygge en argumentasjon i sitt framtidige yrke.

Dermed oppleves de akademiske rammene, representert ved faglærerne, som hindringer, og biblioteket og studieverkstedet som hjelpere.

Ved å framstå samlet og likeverdig fjerner vi forhåpentligvis noen hindringer og legitimerer hverandre som hjelpere: Samarbeidet kan styrke faglærernes evne til å formidle forventninger til studentene og gode råd om både lesing og skriving, og faglærerne kan bidra til å gjøre skrivesentrene enda mer relevante.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.