Studieforberedende kurs – på godt og vondt

Skrevet av Thorvald T. Abrahamsen, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Bakgrunn
Om lag 10 % av våre studenter er finansiert helt eller delvis av NAV. Felles opplevelse med NAV at det var en uønsket stor andel av studenter med finansiering fra NAV som av ulike årsaker ikke fullfører sine studier.

 • Studenter som søkes inn via NAV
 • Sårbar situasjon
 • Redusert helse/arbeidsevne
 • Redusert sosial status og opplevelse av egenverdi
 • Manglende studieerfaring
 • Utenfor tradisjonell «student-gruppe»
 • Tidspress på fullføring

Mål med tiltaket

 • Øke gjennomføringsevnen
 • Gi deltakerne et realistisk bilde av hva som vil forventes av dem som studenter, og hva de kan vente av oss som utdanningsinstitusjon
 • Avklare deltakernes «studieevne»
 • Generell motivasjon for studier, spesifikk motivasjon for et fagområde/studieretning, antatt gjennomføringsevne og eventuelle behov for tilrettelegging
 • Gi deltakerne et «forsprang» og en trygghetsfølelse når de eventuelt begynner sine studier hos oss

NAV utledet hovedmålsettingen med kurset i kravspesifikasjonen:
«Kurset skal forberede og avklare arbeidssøkere som er aktuelle for og vurderer utdanning som et virkemiddel for å komme i arbeid.»

Følgende delmål operasjonalisere hovedmålsettingen:

 1. Avklare motivasjon
 2. Avklare gjennomføringsevne
 3. Avklare studieretning
 4. Avklare tilretteleggingsbehov

Innhold

 • IKT og studiene
  • Kort presentasjon av de viktigste verktøyene man som student må beherske, inkluderer Fronter (læringsplattform)
 • Å arbeide i grupper
  • Teoretisk tilnærming med forelesning
  • Praktisk gruppearbeid gjennom kurset
 • Å arbeide som student
  • Om overgang fra å være elev til student
  • Om å være på forelesninger (være tilstede i en relevant forelesning)
 • Studiemestring
  • Om studieteknikk
  • Om tidsplanlegging
  • Om selvledelse
 • Arbeidsformer i akademia
  • Å skrive en akademisk tekst
  • Å holde en presentasjon i en forsamling
 • Kjennskap til HBV og studiene
  • Campus Vestfold
   • Muligheter og fasiliteter (omvisning)
  • Informasjon fra fakultetene om studiene
  • Mulig møte med avgangsstudent
 • Veiledningssamtaler x 3 timer
  • Motivasjon
  • Karriereplan og utvikling
  • Tilrettelegging
  • Personlig plan og utvikling
 • Informasjon fra viktige aktører ved HBV
  • Opptakskontor
  • Studenthelse og rådgivningstjenesten
  • Studentsamskipnaden

Organisering
Kurset ble i sin helhet avholdt i HSN (daværende HBV) sine lokaler ved Campus Vestfold. Det innebar en veksling mellom auditorier, klasserom og grupperom. I tillegg til at vi oppmuntret til bruk av både bibliotekets tjenester og lokaler, samt at man alene eller i grupper kunne arbeide i enten kantine eller skolens cafè. Deltakerne måtte selv besørge sin mat, enten som matpakke eller ved å kjøpe i kantina.

Mandag til torsdag var timeplanen fylt med undervisning og arbeid i perioden 09:00–14:00 (se innhold ovenfor), 30 min. lunsj og små pauser var inkludert i dette.

Etter klokken 14:00 fikk deltakerne mulighet til å gjøre gruppearbeid eller selvstudier i høgskolens lokaler så lenge de måtte ønske det og frem til lokalene stengte for kvelden klokken 21:00 (fredag klokken 20:00)

Fredager ble avholdt som studiedag med møteplikt, og det ble forventet at studentene skulle organisere eget studiearbeid samt at gruppene skulle arbeide sammen. På hele fredag frem til klokken 14:00 var en av kursholderne tilgjengelig på Campus. Fredag var også dagen for individuelle veiledningssamtaler. Det ble satt opp en oversikt og timeplan som fortalte når den enkelte student skulle møte sin veileder.

I utvikling av et kurs/undervisningstilbud er det vanlig å legge til en kostnad for utvikling, denne ble satt til 100 arbeidstimer. Ved senere kurs falt denne utviklingstiden bort. Undervisningstid ble i samarbeid med NAV satt til 60 timer og inkluderte forberedelse og etterarbeid til hver undervisningstime. Inkludert var også 15 timer veiledning/tilstedeværelse på deltakernes studiedager (fredag). Vi satte opp 3 timer individuell veiledning pr. student. Det ble også satt av 2 uker til å utføre de skriftlige individuelle rapportene, samt å lage sluttrapport for prosjektet.

Tiden på forarbeid og etterarbeid er ikke så lett å anslå men vi estimerer at det kan tilsvare om lag et månedsverk. I selve kurstiden var det to ansatte i rådgivingstjenesten som underviste, koordinerte og arrangerte tiltaket. Avviklingen av kurset krevde 100% av arbeidsdagen, så lite annet arbeid kunne gjøres utenom dette i den 3-ukers perioden.

Evaluering
Tilbakemeldingene har vært svært gode fra alle involverte: NAV, deltakere, ansatte ved HSN. NAV er en stor statlig organisasjon. Rekruttering og informasjon om tilbudet var en utfordring, for denne skulle NAV ha hånd om. Informasjon til lokalkontorer og deltakerne kan forbedres, slik at de har større innsikt i hva tilbudet går ut på.

NAV er i konstant reform og bevegelse, noe som betyr omskiftende satsinger og sentrale personer som flyttes på eller får ny jobb. Alle oppdrag over 100.000 må ut på anbud. Stadige endringer i NAV har ledet til at NAV nå har sin oppmerksomhet et annet sted og kursene ligger derfor litt på vent.

I fremtiden vil vi vurdere å holde dette kurset i totalt egen regi, og la NAV kjøpe plasser og sende deltakere.

Les hele prosjektrapporten her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.