Nytt First Year Experience-initiativ på OsloMet

Skrevet av Heidi Hertzberg Wold og Tonje Dahlbak, veileder og rådgiver ved OsloMet

I løpet av et par år har OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) jobbet strategisk med å løfte studiestartsarbeidet på OsloMet gjennom ulike nettverk, brukertesting og andre tiltak. Arbeidet har i all hovedsak vært fokusert på selve studiestarten. Nå skal vi ta det et skritt videre, med å fokusere på å løfte hele det første året gjennom å skape et FYE-team på OsloMet.

Hva er First-Year Experience?
First-Year Experience’ er et begrep fra USA som blir brukt som paraply for tiltak overfor førsteårsstudenter. Denne tankegangen plasserer studiestart i sentrum av en større tidslinje som også omfatter tiltak i forkant og etterkant av første skoledag. First-Year Experience skal gi studentene et sosialt nettverk under studiestart, lære dem studiemestringsteknikker, og gi dem selvtillit, støtte og identitet. Målet er å gjøre overgangen fra videregående til høyere utdanning så smidig som mulig og få studentene gjennom det første året. First-Year Experience handler derfor også om forventningsavklaring og å rekruttere de riktige studentene. Det innebærer også å gi klar informasjon og riktig kommunikasjon i forkant av studiestart.

Tallenes tale på HiOA
Resultater fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014 viser at det er mange utfordringer å tak i når det gjelder OsloMets-studentenes hverdag:

 • 14% av våre studenter føler seg ensomme
 • 36% er uten fortrolige venner på studiestedet
 • 23% oppgir at de har psykiske symptomplager som kategoriseres som alvorlige
 • Sammenlignet med de andre store utdanningsinstitusjonene i Oslo og i Norge har OsloMet-studentene lavest studiemestring, mest eksamensangst, lavest studentengasjement og dårligst opplevelse av og deltakelse i fadderordningen

Tallene viser at det er et behov for å se utover de to første ukene i studiestart.

Hva ønsker vi å oppnå for studentene på HiOA?
Målet med å fokusere enda mer på First-Year Experience er å sette i gang helhetlige tiltak for å løse de utfordringene vi har blant våre studenter. Det er OsloMet som har det største ansvaret for at studentene lykkes i høyere utdanning og vi kan med relativt enkle grep gi studentene våre bedre forutsetninger og riktig oppfølging. Sæthre (2014) skriver at å bruke ressurser på å tilrettelegge for studenters suksess øker andelen studenter med gode resultater, gir dem bedre trivsel, mestringsfølelse og psykisk helse. Dette hindrer også frafall og bidrar positivt økonomisk for institusjonen med tanke på resultatmidler, markedsføring og omdømme. Vi ønsker å oppnå følgende for studentene på OsloMet:

 • Å styrke studentenes studiemestringsevne (både reell og følt)
 • Å hindre frafall og øke gjennomstrømmingen
 • Å fremme et godt og sosialt studiemiljø
 • Å tydeliggjøre tilbudene for tilrettelegging og veiledning
 • Å øke rekrutteringen til mastergrader og doktorgrader
 • Å styrke OsloMets omdømme blant nåværende studenter

Det nye FYE-teamet
Det finnes allerede mange gode tiltak på OsloMet, både på fakultet og i fellesadministrasjonen. Vi har sett at gjennom å koordinere, dele kompetanse og erfaringer om studiestart (de første to ukene – max en måned), har vi styrket arbeidet og skapt en bedre forståelse for studentenes behov.

Vi håper at gjennom å skape et FYE-team på OsloMet, kan vi samkjøre gode tiltak, sette i gang langsiktige prosjekter og samarbeide godt med fakulteter og andre enheter som jobber FYE.

Hvem er med i teamet?
Teamet består av studiestartskoordinator, ansvarlig for studentkommunikasjon, en studie/karriereveileder, studentlivskoordinator, en representant fra internasjonal seksjon og læringsmiljøansvarlig fra Studentparlamentet.

Mål og mening
Målene for teamet er å:

 • Sikre et helhetlig arbeid for førsteårsstudentene på OsloMet
 • Være eksperter på FYE – ha overblikk over personer, tiltak, forskning og resultater
 • Sette FYE på agendaen i organisasjonen

Arbeidsoppgaver og rolle
Teamet skal ikke være besluttende på vegne av andre enn seg selv, men skal rett og slett koordinere arbeidet som gjøres på de ulike fakultetene, instituttene og studieprogrammene.

Teamet skal definere hva FYE er, og legge føringer om hva det skal være for OsloMet. Team FYE skal også opparbeide seg kunnskap og ekspertise om FYE, og dermed kunne være rådgivere for andre som jobber med det samme på institutsjonen.

Vi skal også koordinere og utvikle studiestartsnettverket, som allerede eksisterer, til å handle om mer enn bare de to første ukene. Nettverket har så langt vært operativt gjennom våren mot høstens studiestart, men vi håper at det etter hvert kan være operativt hele året og handle om førsteårsstudentene gjennom hele det første skoleåret.

Vi skal også koordinere deltakelse på nasjonale seminarer og finne analyse og evidens for effekten av arbeidet.

Andre konkrete tiltak vi håper å få gjennomført er:

 • Fortsette og utvikle sentrale tiltak
 • Møtes hver måned for å dele FYE-erfaringer
 • Gjøre en fakultetsturne hvor vi finner ut hvem som jobber med FYE på OsloMet
 • Utarbeide kompetansehevingstiltak for ansatte på OsloMet
 • Ta med FYE-perspektiv inn i andre store eksisterende prosjekter (universitetsprosess, digitalisering, internasjonalisering)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.