Mentorprosjekt ved 6 program, UiT

Skrevet av Trine Holm Larsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

2017-2018 (pilot) og fortsetter 2018-2019
Studentmentorene møter førsteårskullene på bachelorprogrammene helt fra start i høstsemesteret og har jevnlige «arbeidstimer» med studentene med fokus på sosial integrering og faglig hjelp og støtte. Vi forventer ikke at mentorene skal være «lærere», men mer fasilitatorer. Hovedoppgaven er å hjelpe studentene til å jobbe sammen og tidlig få gode studievaner. De møtes ca. 2 timer pr uke og totalt ca. 20 timer i høstsemesteret. I fjor kjørte vi også det samme opplegget i vårsemesteret.

Mentorene er eldre studenter på samme program fra 2.-5 år. Minimum to stk per program. NFH har tre programmer og 7 mentorer. De gjør noe felles per program, spesielt i begynnelsen (sosialt fokus, bli-kjent-øvelser mm., deler erfaringer i forhold til det å være student), så deler de opp kullet slik at hver mentor har en gruppe hver og så jobber de med semesterets emner. Gruppene er på mellom 10-20 studenter. Mentorene hjelper med for eksempel å sette opp studieplan for semesteret (innleveringer, oppgaver, eksamen), de gjennomgår læringsutbyttebeskrivelsene for hvert emne, og ikke minst lar de studentene jobbe sammen. Utfordringen er selvsagt å få alle til å møte. Tilbakemeldingene fra mentorene er at det generelt sett er bedre oppmøte i år enn i fjor, da vi har justert noe etter fjorårets erfaringer.

I tillegg har vi ekstra støtte i matte og kjemi for alle våre tre program («matteboost» og «kjemiboost»), med studenter/ferdig uteksaminerte gradsstudenter i matematikk eller kjemi fra UiT.

Pilotprosjekt 2017-2018 ble administrert av prosjektleder Kristoffer Wilhelmsen ved Studentparlamentet ved UiT.  De faglige enhetene og bidragsyterne som ble med på piloten var alle fra BFE-fakultetet. Arktisk og marin biologi (AMB), Norges fiskerihøgskole (NFH), og Handelshøgskolen i Harstad (HHT). Totalt 6 program var med i 2017-2018. Trine Holm Larsen ved Norges fiskerihøgskole har koordinert prosjektet siden oppstart for BFE. NFH startet så smått allerede i 2016, etter en modell fra UiB. Totalt 6 program er også med i år, med alle campus fra HHT (Harstad, Narvik og Alta i tillegg til Tromsø). Totalt er 21 mentorer i sving fra BFE.

Alle på kull 2017 på Akvamedisin, som fortsatt er aktive studenter, bestod alle sine eksamener både høst og vår (6 stk). Det er få plasser på programmet (10 stk), og det tas opp 10-15 stk normalt sett, men at alle i et kull har bestått har ikke jeg opplevd så langt. De andre programmene på NFH gjorde det bedre enn tidligere kull med færre stryk i matte og kjemi som er de største utfordringene. Det er selvsagt mange faktorer som spiller inn, men at mentorene er en viktig faktor som bidrar har vi sterk tro på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.