Mentorordning i kollokvier Juss UiT

Ved Kristine Helen Korsnes

Det juridiske fakultet har over flere år hatt en form for begynnerkollokvieordning som går ut på at nye studenter settes i grupper med mer erfarne studenter som da er kollokvieledere (mentorer). Det er laget et materiale til alle 12 gangene begynnerkollokviene gjennomføres.

Man tar opp spørsmål av generelle karakter som for eksempel på hvordan man kan studere på en god måte for å lære mest mulig, betydningen av et godt læringsmiljø, og hvordan studentene selv kan arbeide for dette. Dette knyttes til en gjennomgang av undervisningstilbudet fakultetet tilbyr, og hvordan studentene bør forberede seg til de ulike undervisningstilbudene, arbeide mens de pågår, og i etterkant. Herunder hvilke tilbakemeldinger de kan forvente å få, og hvordan disse skal forstås og anvendes. Inn under dette faller å diskutere vurderingskriteriene som brukes med studentene, slik at de skal være kjent med disse.

Det er ikke fokus på noen av enkeltfagene innenfor juss, men fokuserer hele veien på at studentene skal stifte grunnleggende kjennskap til og forståelse for den juridiske metoden som er det felles arbeidsverktøyet for alle jurister uansett fag. Dette innebærer blant annet at studentene trenes i å slå opp og anvende lovsamlingen, finne frem til øvrige rettskilder som forarbeider, rettspraksis mv, og trene på å orientere seg i disse kildene og hvordan de skal tolkes å anvendes for å løse ulike spørsmål. Studentene lærer om ulike hovedtyper av oppgaver som gis til eksamen (teori, praktiske oppgaver og domsanalyser), og hvordan de på egen hånd og innenfor de øvingstilbud som fakultetet tilbyr, kan trene på å løse denne typen oppgaver. (Dette går bla på forventninger til oppbygging, sjanger, bruk av juridisk metode, riktig kilde-/referansebruk og viktigheten av å øve på å skrive juss). Treningen omfatter at studentene underveis får prøve å løse ulike oppgaver som er inntatt i materialesamlingen til begynnerkollokviene og som gjennomgås sammen. Her er det også lagt inn en liten skrivetreningsoppgave som de får tilbakemeldinger på, slik at de skal erfare forskjellen mellom å forstå og å klare å uttrykke forståelsen skriftlig iht metodekrav, og stifte en første kjennskap til det å motta tilbakemeldinger og forstå og kunne anvende dem.

Begynnerkollokviene strekker seg over 12 ganger. De er tettest rett etter semesterstart, så blir det litt lengre tid mellom hver gang. Nest siste gang gjennomføres i desember, rett før studentene skal skrive semesteroppgaven som er et obligatorisk arbeidskrav. Den siste gangen holdes i vårsemesteret i januar, og har fokus på veien videre, studieteknikk – herunder danning av kollokviegrupper/jobbe med en læringspartner, om de ikke allerede har organisert seg slik, samt om hvordan de bør arbeide frem mot eksamen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.