National Resource Centre for First-Year Experience and Students in Transition og University of South Carolina

National Resource Center for First-Year Experience and Students in Transition (NRC) holder til i et koselig hus langs College Street midt på campusen til University of South Carolina (USC). Vi hadde på forhånd avtalt et to dagers program med senteret, hvor vi skulle møte ulike personer med forskjellige stillinger tilknyttet senteret og University of South Carolina.

Møte med Jennifer Keup, direktør for NRC
NRC er ikke en medlemsbasert organisasjon, men tilknyttet University of South Carolina. De leier kontorene gratis hos universitetet og 50 prosent av stillingen til Jennifer er dekket av universitetet. Det gir senteret en økonomisk trygghet. Resten av inntektene til senteret henter de inn på salg av den kompetansen de har bygget opp. De har et lite forlag som gir ut forskning på first-year experience og de tjener penger på å arrangere konferanser og nettkurs.

NRC har funnet papirer som tyder på at det første programmet som hadde fokus på førsteårsstudenten kan spores tilbake til 1880. Historien til senteret begynte på 1970-tallet. Flere samfunnslag fikk anledning til å begynne å studere (blant annet kvinner og afroamerikanere) og det skjedde store omveltinger i studentpopulasjonen. 1970-tallet var også preget av store studentopprør på universitetene, det samme skjedde på USC der studenter barikerte rektors kontor i over et døgn. Da han slapp ut benyttet han anledningen til å takke studentene for å ha gitt han anledning til å reflektere over situasjonen. I etterkant opprettet han et utvalg for å finne ut hvordan universitetet bedre kunne forstå og se studentene. Et av resultatene var at førsteårsseminaret University 101 ble startet, USC har copyright på navnet. Nå finnes førsteårsseminar på neste alle universitet i USA (90 prosent har det i en eller annen form).

Møte med Nicole Knutson, direktør for gjennomføringsstrategi ved USC
USC har en ekstrem kunnskap om studentene sine, de registrerer all bruk av studentkortene på campus. Universitetene i USA har tilgang til informasjon om hvor studenter som dropper ut fra deres universitet begynner og på hvilket studieprogram.

Avdelingen til Nicole produsere årlig tykke permer med ulike statistikker over alt som er relevant for studenters gjennomføring. Disse rapportene er tilgjengelige for alle som driver med ulike tiltak eller gjennomfører vedtak. Ansatte kan også bestille egne rapporter.

USC arrangerer et todagers orienteringsmøte ved semesterstart for nye studenter, og dette har mye fokus på «reality check» i tillegg til relevant informasjon som f.eks. hvor langt studiet er, at noen må ta sommerkurs for å bli ferdige i tide, hvordan de får stipend, osv. Tidligere var dette møtet kun over en dag, men da rakk de kun de praktiske tingene, derfor ble møtet lagt over to dager for å få bedre tid og gi bedre informasjon til alle. Se denne siden for en oversikt over alle orienteringstilbudene ved USC.

Lunsjmøte med Dallin Young, assisterende direktør for forskning, stipend og evaluering ved NRC
NRC har også en egen forskningsavdeling som i hovudsak forsker på andre institusjoner som gjennomfører ulike variasjoner av «First-Year Experience». Se denne siden for en oversikt over nyttige forskningsressurser.

Møte med Nina Glisson, assisterende direktør for konferanse ved NRC
Nina er ansvarlig for administreringen av NRCs årlige konferanser og kurs. Seksjonen hennes planlegger arrangement flere år i forveien. De prøver å rullere hvor den årlige konferansen skal holdes, men fordi det er flere tusen deltakere er det begrenset med steder som kan brukes.

NRC arrangere også mindre kurs og samlinger, i tillegg til noen nettkurs. Tidligere hadde de også telefonkonferanser, der et sentralbord tok imot spørsmål og så svarte de på spørsmålene på lufta. Dette var et populært forum, men NRC sluttet med det pga. ny teknologi.

Møte med Rico Reed, assisterende direktør for administrasjon og utvikling ved NRC
Rico er ansvarlig for alle de sosiale mediene til NRC, i tillegg til å undervise i emnet University 101. NRC er aktive på Facebook, Twitter, Instagram, Linkdin, YouTube og Listserv, og har forskjellige strategier knyttet opp mot de ulike mediene. De prøver å lede brukerne til nettsidene og ressursene som ligger der gjennom sosiale medier. NRC bruker sosiale medier fordi de mener det er viktig å være synlige, relevante og aktive på alle plattformene som brukerne er på.

Møte med Dennis Pruitt, vise-president for Student Affairs, Vice-Provost og Dean of Students ved USC
De første seks ukene av studiestart blir kalt «Red Zone», som signaliserer at dette er en kritisk fase for de nye studentene. USC krever at samtlige førsteårsstudenter bor på campus. Det gjør at det kun er førsteårsstudenter som bor i studentboliger på USC, eldre studenter må skaffe bolig selv.

USC sender nyhetsbrev til foreldrene til studentene hver måned og har en egen nettside med nyttig informasjon for foreldrene, fordi de mener foreldrene er en viktig ressurs for studentene som det derfor er viktig å involvere i studiehverdagen.

Alle studenter ved USC må gå til akademisk rådgivning en gang i semesteret. USC er også ansvarlig for alle studentorganisasjonene, noe som oppleves som en vanskelig balansegang. Det er ønskelig at studentene skal involvere seg, men samtidig ønsker universitetet at studentene skal gjennomføre studieløpet sitt på normert tid (4 år).

Møte med Dan Friedman, direktør for University 101 (UNI101) ved USC
Emnet University 101 (UNI101) handler i hovedsak om å få studenten til å forstå hva som kreves for å lykkes som student og gi studentene en tilhørighet til universitetet. Emnet var som tidligere nevnt et resultat av studentopprørert på 1970-tallet.

Det er maks 19 studenter i hver klasse og emnet er på 3 timer per uke (1 time per gang, 3 dager i uken). Emnet har 220 instruktører til 220 klasser. I tillegg har hver klasse en «peer leader», som er en eldre student som fungerer som hjelpelærer. For 4 studieprogram er UNI101 obligatorisk, for resten av programma er det frivillig, men kurset «selger seg selv» og mange studenter tar det.

Det er svært populært å være lærer i kurset. De som underviser UNI101 blir bedre forelesere og melder om at de får noe personlig ut av det, f.eks. at de trives bedre i undervisningsrollen. Samtlige kursholdere må gjennom egne kurs i forkant og må underveis i kurset evaluere hva som har fungert og ikke fungert i klassen. Alle evalueringene blir dokumentert og arkivert. Personal i studieadministrative roller underviser også (disse har ofte doktorgrad).

Det er laget en guide for foreleserne og en egen pensumbok, mer informasjon på nettsidene til NRC.

Lunsjmøte med Mary Stuart Hunter, senior fellow ved NRC
Mary har jobbet ved NRC siden starten, men er nå pensjonist. Hun pekte på at det er mange av de samme utfordringene som går igjen år etter år.

Oppsummeringsmøte med Jennifer Keup
Hva er veien videre for vårt prosjektet? Jennifer pekte på at vi må finne vår egen stil og hva som fungerer i den norske settingen. Kan hende en må bruke ulike strategier for å nå forskjellige grupper, som f.eks. de faglige. NRC har midler til å tilby forskere litt forskningsstipend eller forskningshjelp for å bli med. Overfor lederne fokuserer NRC på at FYE-fokus gir flere uteksaminerte studenter, som igjen gir penger i kassen.

Jennifer kom med forslag om at det kan være lurt å ha et eget «advisory board» som kan komme med innspill til nye forslag, arrangement osv. I tillegg pekte hun på at konferanse-formatet i større grad bør brukes for å få med de faglige.

NRC har tidligere hatt en kurspakke de har reist rundt med til universitet som ikke har hatt mulighet til å sende ansatte på konferanser/seminar, og de kan anbefale oss å gjøre noe lignende. NRC i Sør-Afrika gjør dette.

Besøket på NRC ble avsluttet med en middag med Dale, Nina, Jennifer og Rico (med sydvester, en gave fra oss fordi vi fikk komme på besøk). Opphavsrett: Harald Åge Sæthre

Les mer:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.