P2 – Frafall – en analyse av studieprogrammene ved NT-fak

Klokken 09:35-10:00, mandag 7. desember

Marianne Iversen og Hilja Huru, UiT – Norges arktiske universitet

Marianne Iversen (M.Sc. i biologi) er ansatt på KvaNT-prosjektet for å jobbe med data om gjennomføring og frafall for studieprogrammer ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Hilja Huru (Ph.d. i matematikk) er lærerutdanner og prosjektleder for KvaNT.

Oppsummering

Se Powerpointen fra presentasjonen her.

Vi har analysert frafall for studieprogrammet bachelor i informatikk ved NT-fakultetet, og trukket ut relevante prediktorer for frafall. Deretter har vi sett på sammenhengen mellom disse faktorene og frafall også for andre studieprogrammer ved NT-fakultetet. Undersøkelsen viser at mestring det første studieåret er særs viktig. Fra det kan man som institusjon vurdere hvilke tiltak som kan ha nytteverdi med tanke på å øke studentens mestring.

Kategori:

  • Statistikk og analyse

Abstract

Gjennom å benytte subjektive data tilgjengelig i FS, og statistiske metoder, har vi identifisert prediktorer for frafall. Vi har også gjennomført intervjuer med et begrenset antall studenter om årsaker til frafall som kan sees i sammenheng med den subjektive datainnsamlingen. Med utgangspunkt i bachelor for informatikk er flere faktorer funnet, som i ulik grad bidrar til å forutsi risiko for frafall. Disse faktorene er deretter brukt for å se også på andre studieprogrammer ved NT-fakultetet, og om de i like stor grad sier noe om studenters frafallsrisiko her ved disse programmene. Det er også vurdert om andre faktorer kan være relevante for frafall for disse andre studieprogrammene. Vi diskuterer hvorfor disse faktorene påvirker frafall, og mulig tiltak som kan igangsettes på program-, institutt- og fakultetsnivå for å påvirke disse faktorene slik at frafall reduseres.

Hovedbudskap:

Mestring er en viktig del av hva som motiverer studentene. Mestring kan måles subjektivt i form av poengproduksjon, stryk og karakterfordeling. Vi ser at dette er faktorer som predikerer frafall. Det vil være nyttig for institutter og fakulteter å se på tiltak som øker studentenes mestring. For eksempel faglige mentorordninger, krasj-kurs, og ekstra kollokviegrupper i forbindelse med innleveringer og eksamensforberedelser.

Tilbake til konferansens hovedside

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.