W2 – Kan gamification som metode bidra til at flere studenter opplever god helse og dermed når sine studiemål?

Klokken 09:05-10:00, mandag 7. desember – workshop

Marit Halvorsen, Studentsamskipnaden SiO

Marit Halvorsen har en bachelor i sykepleie, bachelor i prosjektadministrasjon og ledelse, samt MSc i sykepleie/akutt kritisk syke. De siste 10 årene har hun arbeidet som prosjektleder for ulike endrings-, innovasjons-, teknologi og forskningsprosjekter i kommune, spesialhelsetjeneste og nå hos Studentsamskipnaden SiO.

Oppsummering

Se Powerpointen fra presentasjonen her. Mer om prosjektet kommer i 2021!

Studentsamskipnadene i Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim og den Arktiske samskipnaden i Tromsø er av Helsedirektoratet tildelt midler for å utvikle ulike digitale selvhjelpsverktøy for å forebygge psykiske helseplager.  Prosjektet skal gjennom tre år utvikle inntil 10 gamifications løsninger som møter de største utfordringene studentene har rapportert i SHoT 2018.

Kategori:

 • Mottak og førstesemester
 • Undervisningen

Abstract

Studentsamskipnadene i Norge har en lang historie med å tilby hjelp og behandling til studenter som sliter med livsmestring i overgangen til voksenlivet. Hjelpen har i hovedsak vært gitt gjennom individuell oppfølging og behandling, gruppetilbud og kurs og enkle selvhjelpsverktøy. Med store endringer i SHoT funn fra 2010 til 2018 er det nødvendig å endre innretningen på tilbudene for å kunne nå større grupper av studenter. Rapporten viser til et økende gap mellom kvinner og menns rapportering av psykisk helse og fysiske symptomer (1). Totalt sett er det en økning i antallet studenter som strever med å nå sine studiemål.  Prosjektet, digitalisering av selvhjelpsverktøy skal derfor gjennom de neste tre årene utvikle og ta i bruk spillteknologi som møter de viktigste utfordringene studentene rapporterer i SHoT undersøkelsen.   Formålet med utviklingsarbeidet å fremme god helse og trivsel blant studenter slik at de når sine studiemål. Løsningene som utvikles skal fremme nytenkning, samarbeid og kunnskapsdeling om forebyggende rusarbeid og psykisk helsearbeid mot studenter. Prosjektets delmål er at:

 • løsningen er tilgjengelig for norske studenter i Norge og som studerer i utlandet
 • flest mulig studenter tar i bruk og gjennomfører løsningene som utvikles
 • flest mulig studenter når sine studiemål/gjennomfører eksamen
 • flere studenter øker sitt mestringsnivå i sosiale sammenhenger

For å nå målene vil man benytte og utvikle spill og simuleringsbaserte læringsløsninger, baseres på brukerstyrt design med utfordrende og engasjerende faglig innhold. Løsningene vil inneha ulik progresjon, vanskelighetsgrad og variasjon.  Utviklingsarbeidet tar utgangspunkt i tradisjonell og moderne prosjektmetodikk med blant annet smidige teknikker/ agile metoder.

Et viktig mål for prosjektet er å sikre at de løsninger som utvikles oppnår stor treffsikkerhet, er motiverende og engasjerende. I tillegg gir dyp læring for situasjoner som er vanskelige. Hvert enkelt delprosjekt skal utarbeide en evalueringsplan for måloppnåelse basert på løsningene som skal utvikles. I arbeidet med evaluering og følgeforskning er det inngått samarbeide opp mot folkehelseinstituttet for utvikling av forskningsprotokoll, DIPA og REK søknad.

Hovedbudskap

Presentere de to første delprosjektene, studiemestring og sosial uro gjennom en kort demo av hver app.

Prosjektet ønsker dialog og innspill til;

 • Forbedring av appene studiemestring og sosial usikkerhet.
 • Innspill til studentmiljøer som er engasjert i rusforebyggende tiltak og som ville være interessert i å delta i delprosjektet som har dette som tema.
 • Aktuelle studentmiljøer som ønsker å bidra inn til testing og evaluering av delprosjekter som utvikles i 2021
 • Aktuelle kanaler bør brukes for å gjøre gamifications løsningene tilgjengelig for flest mulig studenter.

Referanse:

 1. Styringsgruppen for Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Studentens helse- og trivselsundersøkelse, SHoT (2018). ISBN elektronisk utgave: 978-82-691382-1-4

 Tilbake til konferansens hovedside

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.