W3 – Strategier for bedre læring: En videoserie

Klokken 10:05-11:00, mandag 7. desember – workshop

Torstein Låg, UiT – Norges arktiske universitet

Torstein er førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket ved UiT, hvor han jobber mest med undervisning og veiledning, og prøver å forske litt når han kan. For tiden er han spesielt opptatt av å forstå og utnytte kunnskap fra utdanningsforskning, pedagogikk, pedagogisk og kognitiv psykologi til å utvikle undervisning og støtte læring.

Oppsummering

Her kan du se Powerpoint fra workshopen og den utfylte padleten fra gruppene.

Presenterer en åpen, videobasert innføring i læringsstrategier og studieteknikk med førsteårsstudenter som hovedmålgruppe. Presentasjonen vil berøre seriens innhold og organisering, forskningen den bygger på, hva den forhåpentligvis kan bidra med, samt hvordan den kan brukes av studenter, undervisere og institusjoner.

Kategori:

  • Forkunnskaper – Erfaringer
  • Mottak og førstesemester
  • Fagtilbud, tilrettelegging og informasjon
  • Undervisningen

Abstract

Å mestre selvstendig læringsarbeid kan antas å være en viktig ingrediens i en vellykket overgang til høyere utdanning. Samtidig har mange som jobber med nye studenter inntrykk av at ikke alle mestrer like godt. At det finnes et marked for kommersielle tilbydere av kurs og bøker om studieteknikk, som noen ganger lover raske resultater på «super»-nivå for de som kjenner studieteknikkhemmelighetene, kan tyde på at mange studenter har et behov for å heve sin egen praktiske studiekompetanse, og at de muligens ikke opplever å få behovet dekket hos den institusjonen de har valgt å studere ved. Vi vet foreløpig lite om norske studenters og underviseres kunnskaper om effektive, kunnskapsbaserte læringsstrategier, men studier fra andre land tyder på at den der kan være noe mangelfull.

Ved UiT Norges arktiske universitet var mange bekymret for nye studenters muligheter til å sosialiseres inn i gode studievaner høsten 2020, fordi samspill med lærere og medstudenter ville være begrenset eller ta andre former enn vanlig. Det ble derfor besluttet å få laget en innføring i læringsstrategier og studieteknikk.

Innføringen ble utformet som en serie på 12 korte videoer, publisert med CC-BY-lisens for fri deling og fleksibel gjenbruk, og samlet som en modul som kan importeres fra Canvas Commons. Serien introduserer viktige overordnede begreper, som ‘metakognisjon’ og ‘selvregulering’, fire prinsipper for læring («Forstå for å huske», «Øve for å lære», «Fullt fokus» og «Fordelt over tid»), samt en rekke konkrete strategier, råd og teknikker som bygger på begrepene og prinsippene, og som samtidig indirekte berører enkelte viktige trekk ved en studiehverdag i norsk høyere utdanning (f.eks. læringsutbyttebeskrivelser, undervisningsformer, selvstendighet, arbeidskrav).

Tre prinsipper har vært styrende for utformingen av videoserien: i) At prinsippene er gyldige, strategiene er effektive, og at begge er godt forankret i forskning. ii) At strategier, råd og teknikker bygger på og avledes fra prinsipper, slik at studentene selv kan utforme sine egne, gode læringsaktiviteter, fremfor å blindt følge oppskrifter. iii) At det ofte krysshenvises innad i videoserien for å fremheve sammenhenger og fasilitere forståelse.

I presentasjonen vil jeg berøre seriens innhold og organisering, forskningen og prinsippene den bygger på, hva den forhåpentligvis kan bidra med, samt hvordan den kan brukes av studenter, undervisere og institusjoner. Jeg vil argumentere for at både studenter og undervisere trenger mer kunnskap om læringsstrategier og utvikling av selvregulering. Videoserien er ment å skulle bidra til at slik kunnskap er lettere tilgjengelig, og ikke minst gratis. Samtidig vil jeg vektlegge behovet for mer omfattende, utdanningsintegrert og systematisk arbeid med å støtte studenters utvikling av selvstendig evne til bruk av effektive læringsstrategier, og utfordringene det innebærer.

Hovedbudskap

En åpen og gratis videoserie fra UiT Norges arktiske universitet kan være et lite bidrag til å dekke studenters behov for støtte til å ta i bruk effektive læringsstrategier og til å utvikle selvregulering. Tilbud om slik støtte bør komme fra utdanningsinstitusjonene og være kostnadsfrie for studentene.

Tilbake til konferansens hovedside

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.