Monthly Archive: mars 2021

0

Studentensomhet under korona

Denne teksten er basert på en studentledet workshop på årskonferansen 2020, skrevet av  Jonas Buerskogen (UiA), Kristine Berg (Nord), Torstein Bakketun Kyte (HVL) og Hanne Kjerstad Andresen (UiB). Alle studentmedarbeidere under konferansen. Workshopen ble...

0

Studentøkonomi under koronakrisen – debattinnlegg

Dette er et debattinnlegg basert på diskusjonene i en av de studentledede workshopene på årskonferansen 2020. Forfatterne av innlegget er Alexander  Eriksson (HiNN), Astrid Fossum (UiT) og Henriette Sarastuen Franck (OsloMet). Alle studentmedarbeidere under...

0

Digital undervisning og hverdag

Denne teksten er  en sammenfatning av en workshop på årskonferansen  2020, og er skrevet av Mohammed Isak Abdullahi (NTNU), Stine-Mari Sjøholt (HiVolda), Victor Haugen Kristiansen (NMBU) og Emilie Grimnes Sørumshaugen (HiMolde). Alle studentmedarbeidere undert...