Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes – en innføring i Stigemodellen på årskonferansen 2020

Gruppediskusjon om å arbeide med frafallsproblematikk kl 12- 13

Dette var en variant av det klassiske forkurset som tidligere har vært gjennomført på alle fysiske samlinger i nettverket.

Et opplegg av sekretariatsleder Harald Åge Sæthre

Mange leiter et den ene årsaken til at studenter slutter på et studium. Sannheten er at årsakene vil variere mye fra studium til studium. I noen tilfeller har situasjonen på arbeidsmarkedet stor innvirkning, andre steder sliter studentene med ensomhet, manglende motivasjon eller at de ikke har de nødvendige forutsetninger. Og i regelen er det ikke en, men flere årsaker som samlet gjør at studenten slutter.

 

 

Stigemodellen som presenteres her vil være et verktøy som kan brukes for å kunne systematisere arbeidet med å identifisere problemområder i et hvilket som helst studium. Modellen beskrives av Sæthre i vedlagt video, der han går inn i de ulike problemområdene, refererer forskning og erfaringer, og gir konkrete eksempler på tiltak.

 

 

 

Opplegg:

  • I forkant av konferansen bør de som ønsker å få et best mulig utbytte se gjennom videoen Sæthre har laget for å beskrive modellen. Videoen er 38 minutter lang.
  • På konferansen ga Sæthre først en kort oppsummering av Stigemodellen og svarte deretter på avklarende spørsmål deltagerne måtte ha. Det ble satt av 10-15 minutter til dette.
  • Etter denne oppsummering og spørsmål ble deltagerne tilfeldig plassert i grupper for å følge opp gruppeoppgaven fra Sæthre sin presentasjon.

Diskusjonen forutsatte at deltagerne hadde sett gjennom videoen om Stigemodellen i forkant. De ble også bedt om å lese gjennom vedlagt tekst i gruppeoppgaven.

Harald Åge Sæthre er sekretariatsleder i nettverket. Dere finner mer informasjon om Sæthre sin bakgrunn her.
Presentasjonen i videoen gir en kortversjon av Sæthres bok Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes.

 

Tilbake til konferansens hovedside