Nettkurs: Innføring i Tableau – Studier

 

For å få til endring i hvordan vi tilrettelegger for studentene, må vi oppnå en felles forståelse for at endring er nødvendig. I slike sammenhenger kan tallenes tale være avgjørende.
Prosjektet ved Arve Alexandersen lager derfor noen enkle introduksjonsvideoer om å hente ut data fra Tableu. Det vil også bli arrangert et nettmøte 23. mai hvor det blir mulig å stille spørsmål om bruk av Tableu til Arve og andre deltagere i prosjektet.

Arve arbeider med følgende videoer:

Møt Arve og andre ressurspersoner i cyberspace 23. mai
Vi inviterer til et nettmøte torsdag 23. mai kl. 13:00, hvor dere kan stille spørsmål om bruk av Tableau og komme med tilbakemelding til videoene som er tilgjengelige. Samlingen kan vare i opptil 2 timer.

Trykk her for påmelding.

Har du innspill og/eller spørsmål som dere vil ta opp med oss angående videoene? Klikk her for å skrive på vår padlet side.

Andre spørsmål?
Kontakt oss på nfye@uib.no, eller ta direkte kontakt med Arve Aleksandersen, hvis du lurer på noe.

Andre ressurser:
På disse sidene finnes flere presentasjoner og tekster som i stor grad omhandler det å hente ut tall

I 2017 arrangerte prosjektet seminaret: Analyse/statistikk

I 2018 arrangerte prosjektet seminaret: Hvordan framstille og presentere data for studiegjennomføring i høyere utdanning?

Her finnes ulike presentasjoner fra prosjektets konferanse mm.