Sekretariat for nettverket

Harald Åge Sæthre
Sekretariatsleder

Ansvar for daglig drift av nettverket og oppfølging av øvrige stillinger. Bidra med innlegg på nettsidene, moderere og svare på spørsmål i diskusjonsforum. Initier aktiviteter i tråd med de prioriteringene Styringsgruppen legger opp til. Søke å hente inn midler fra andre bidragsytere og sponsorer. Sæthre er i resterende 50% av stillingen ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.

Vilde Henningsgård
Administrativt ansvarlig

Sekretær for styringsgruppen og ansvarlig for å utforme saksforelegg til møtene i Styringsgruppen. Bidra under planlegging og gjennomføring av arbeidsseminar, nettsamlinger og konferanser. Administrering av medlemssystemet og oppfølging studentmedarbeidere. Henningsgård er i sine resterende 25% ansatt i mentorordningen ved Det humanistiske fakultet, UiB.

Studentmedarbeidere
Nettverket vil i stor utstrekning engasjere studenter til å bistå med ulike oppgaver rundt nettsider, arbeidsseminar, konferanser mm. Hvilke læresteder studentene er fra vil variere fra arrangement til arrangement og oppgaven de skal løse.

Benytt e-posten nfye@uib.no ved henvendelser.