Ansatte i prosjektet

hasaethre

Prosjektleder Harald Åge Sæthre
(50% stilling)

 

Ansvar for daglig drift av prosjektet og oppfølging av øvrige stillinger. Bidra med innlegg på nettsidene, moderere og svare på spørsmål i diskusjonsforum. Initier aktiviteter i tråd med de prioriteringene styringsgruppen legger opp til. Søke å hente inn midler fra andre bidragsytere og sponsorer. Sekretær for styringsgruppen og ansvarlig for å utforme saksforelegg til møtene i styringsgruppen. Sæthre er i resterende 50% av stillingen ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.

 

Førstekonsulent Morsal Saba
(60% stilling)

 

Tilrettelegging på fakultetsnivå, svare på spørsmål om konkrete problemstillinger i diskusjonsforum. Bidra under planlegging og gjennomføring av arbeidsseminar/konferanse. Administrering av medlemssystemet. Oppfølging av studentmedarbeidere. Saba er i resterende 40% av stillingen ansatt som førstekonsulent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.

 

Rådgiver Arve Aleksandersen
(20% stilling)

 

Ansvarlig for å dra i gang diskusjoner rundt analyse og statistikk om gjennomføring ved læresteder. Bidra for å arrangere arbeidsseminar/workshops om temaet, skrive innlegg på nettsider og i nyhetsbrev. Svare på spørsmål om konkrete problemstillinger i diskusjonsforum. Aleksandersen sitter i sin ordinære stilling sentralt ved Universitetet i Oslo.

 

Seniorkonsulent Kristine Lysnes
(20% stilling)

 

Tilrettelegging på instituttnivå, skrive om spesielle utfordringer og hvordan disse kan løses. Svare på spørsmål om konkrete problemstillinger i diskusjonsforum. Bidra under planlegging og gjennomføring av arbeidsseminar/konferanse. Lysnes er ansatt 80% som seniorkonsulent ved Matematisk institutt, Universitetet i Bergen og er studieveileder for alle studentene på bachelor- og masterprogram i matematikk og statistikk.

 

Førstekonsulent Øystein Strømsnes
(20% stilling)

 

Tilrettelegging fra samskipnaden, skrive om spesielle utfordringer og hvordan disse kan løses. Svare på spørsmål om konkrete problemstillinger i diskusjonsforum. Bidra under planlegging og gjennomføring av arbeidsseminar/konferanse. Strømsnes er ansatt 80% som studentvert ved Student i nord.

 

 

Studentmedarbeidere

Prosjektetet vil i stor utstrekning benytte studenter til å bistå med ulike oppgaver rundt nettsider, workshops, konferanser mm. Hvilke læresteder studentene er fra vil variere fra arrangement til arrangement og oppgaven de skal løse.