Arrangementer I 2020

ARRANGEMENTER I 2020 

KOMMENDE (alle tilbud i 2020 vil foregå digitalt)

GJENNOMFØRTE

 

 

Spill gjerne inn!
Er det tema du mener er aktuelle for nettsamlinger, eller har du andre innspill til nettsidene og arrangementer i nettverket?  Vi hører gjerne fra deg! Er du medlem fra en av medeierne i nettverket kan du også ta kontakt med ressurspersonen ved din institusjon.