Arrangementer I 2020

Hva som vil skje i 2020 blir avklart i mars, når representanter fra eierne av nettverket samles for å legge planer.

Men om tilstrekkelig med deltagere melder seg, vil vi vekke til live fjorårets nettkurs om mottak av nye studenter. 
Men da må dere melde dere på nå i januar!

Se mer her

Konferanse
Vi vil også forvente at nettverket vil arrangere en konferanse og at det vil skje i desember.

Se oversikt over arrangementene fra årene før for å få en ide om hva som kan komme opp. Det blir spennende å se hva som kommer opp etter samlingen i mars.