Arrangementer i 2021

Velkommen til Nettverkets event-kalender for 2021!

Det vil komme mer innhold fortløpende.

 

Kommende arrangementer

September

Torsdag 2. september. Tema: Arbeidsrelevans. Mer info kommer.

Oktober

Torsdag 7. oktober. Tema: Studenthverdag. Mer info kommer.

November

Torsdag 4. november. Tema: Læringsmiljø. Mer info kommer.

Desember

Årskonferanse 2021, 6.-7. desember

Februar, 2022

Torsdag 3. februar. Tema: Mottak og førstesemester. Mer info kommer.

Gjennomførte arrangementer

Februar

Nettsamling 4. februar: Inkluderende digitalisering – hva har vi lært av korona?

April

Nettsamling 8. april: Hva gjør vi med Studentpakken?

Mai

Digital workshop 6. mai: Mottak og førstesemester i 2021

Juni

Nettsamling: Studentengasjement: ansvar, roller og strukturer