Årskonferansen 2020: «Å være student – noe som må læres!»

Velkommen til hovedsiden for årskonferansen 2020. Her finner du nå informasjon om konferansens innhold og presentasjonene fra de ulike innleggene.

Her kan du lese evalueringen av konferansen (Oppsummering av innspill på nett).

Konferansen ble arrangert den 7. desember 2020 og er den første digitale årskonferansen i Kompetansenettverket. Vårt mål var at konferansen ville samle flest mulig av oss som på en eller annen måte arbeider for å tilrettelegge slik at studentene lykkes. Vi kunne ønske velkommen grupper av studenter og ansatte som ønsket å dele opplegg, forskningsresultater og ideer, som ønsket å lære av andre, og som ville oppdatere seg på hva som skjer rundt om i landet.

 

Keynote: Jennifer Keup 
To help students succeed, we need organizations that learn

Nettverket var så heldig å få Jennifer Keup til å holde hovedforedraget på årets digitale konferanse. Keup er direktør for National Resource Center for The First-Year Experience and Students in Transition (NRC), som er et kompetansesenter i USA for det å få studentene til å lykkes med sine studier. Les mer om Jennifer Keup og se innholdet fra hennes keynote her.

 

 

For å finne de ulike presentasjonene og opptak kan du klikke på de ulike titlene i programmet (NB, det er kun gjort opptak av P4 og keynoten). Du vil da bli tatt videre til innleggenes egne bloggposter. Du kan også finne dem via siden med detaljert beskrivelse av konferansens oppsett.

Program 7. desember

TidspunktInnhold  
08:45 - 09:00Konferansen åpner
Parallell sesjon 1Tråd 1Tråd 2Tråd 3
09:05 - 09:30P1 - Den gode studentopplevelsenW2 - Kan gamification som metode bidra til at flere studenter opplever god helse og dermed når sine studiemål?P3 -Gjennomstrøyming og fråfall ved Høgskulen på Vestlandet
09:35 - 10:00W2 - Kan gamification som metode bidra til at flere studenter opplever god helse og dermed når sine studiemål? (forts.)P2 - Frafall -en analyse av studieprogrammene ved NT-fak
Parallell sesjon 2Tråd 1Tråd 2Tråd 3
10:05 - 11:00W1 - Studentfrivillighet: Fra studerende til studentW3 - Strategier for bedre læring: En videoserieP4 - Frafall og fullføring – hva forteller tallene?
LunsjLunsj
11:00 - 12:00Lunsj A: Snakk om hva dere vilLunsj B: Bli bedre kjent med Nettverket
12:05 - 13:00Gruppediskusjon om å jobbe med frafallsproblematikk
13:05 - 14:00Workshops om dagsaktuelle temaer
14:05 - 15:45Keynote med Jennifer Keup
15:45 - 16:00Konferansen avsluttes

 

Målgruppe: Utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, ansatte i samskipnadene, forskere, bibliotekarer, universitetsledere, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene.

Det var ingen deltakeravgift på årets konferanse.

Krediteringer for konferansesidene:
Utforming av grafiske element som banner: Renate Paulsen
Foto i banner: Eivind Senneset