«Å være student – noe som må læres!» – Årskonferansen 2020

Velkommen til årets NFYE-konferanse!

Nettverket skal for første gang avholde konferansen digitalt og vi gleder oss til å «se» dere den 7. desember.

323 er foreløpig påmeldt (26.11.)

På denne nettsiden finner du:

  • Lenke til påmelding
  • Oversikt over program
  • Lenker til mer detaljer om vår keynote og øvrig innhold på konferansen.

Vi satser på at konferansen vil samle flest mulig av oss som på en eller annen måte arbeider for å tilrettelegge slik at studentene lykkes. Vi ønsker velkommen alle grupper av studenter og ansatte som ønsker å dele opplegg, forskningsresultater og ideer, som ønsker å lære av andre, og som vil oppdatere seg på hva som skjer rundt om i landet. De fleste vil arbeide ved et universitet, en høgskole eller en samskipnad, men vi ønsker også dere velkommen som arbeider med frafallsproblematikk i videregående skole, eller i andre sammenhenger.

Keynote: Jennifer Keup 
To help students succeed, we need organizations that learn

Nettverket har vært så heldig å få Jennifer Keup til å holde hovedforedraget på årets digitale konferanse. Keup er direktør for National Resource Center for The First-Year Experience and Students in Transition (NRC), som er et kompetansesenter i USA for det å få studentene til å lykkes med sine studier. Les mer om Jennifer Keup  og det hun vil snakke om i sin keynote.

 

 

Program

Klikk her for mer informasjon om konferansens oppsett, innlegg og workshops 

08:45 Velkommen
09:00-11:00 Parallelle sesjoner 
11:00-13:00 Lunsj med mulighet for lokale arrangementer (se også konferansens tilbud)
13:00 Workshops om dagsaktuelle temaer
14:00 Keynote ved Jennifer Keup
15:00 Gruppearbeid etter keynote
15:30 Plenum etter gruppearbeid
16:00 Konferansen avsluttes

 

Målgruppe: Utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, ansatte i samskipnadene, forskere, bibliotekarer, universitetsledere, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene. Arbeider du med frafallsproblematikk i andre sammenhenger som videregående skole, vil vi også tro du vil få et bra utbytte av denne konferansen.

Påmelding

Klikk her for påmelding

Det er en forventing om at alle deltakere er registrerte medlemmer i nettverket. Du melder deg inn her og medlemskapet er gratis.

Vi ber alle som er minst 80% sikker på at de skal delta om å melde seg på så tidlig som mulig. Det vil gi oss som planlegger konferansen en mulighet til å organisere det hele på en best mulig måte basert på antall deltagere, hva dere jobber med, hva dere er interessert i og hva dere vil delta på. Fristen er utvidet til 2. desember

Det er ingen deltageravgift

 

Krediteringer for konferansesidene:
Utforming av grafiske element som banner: Renate Paulsen
Foto i banner: Eivind Senneset