Digital årskonferanse 2020

Å være student – noe som må læres!


7. – 8. desember 2020 – Digital
Frist for å melde inn innlegg er 2. oktober se veiledning

Dette er årskonferansen til Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning.
Årets konferanse er digital og arrangeres 7. – 8. desember. Her satser vi på å samle flest mulig av oss som på en eller annen måte arbeider for å tilrettelegge slik at studentene lykkes. Vi ønsker velkommen alle grupper av studenter og ansatte som ønsker å dele opplegg, forskningsresultater og ideer, som ønsker å lære av andre, og som vil oppdatere seg på hva som skjer rundt om i landet. De fleste vil arbeide ved et universitet, en høgskole eller en samskipnad, men vi ønsker også dere velkommen som arbeider med frafallsproblematikk i videregående skole, eller i andre sammenhenger. Mer informasjon og link til skjema for å sende inn innlegg finner du nederst på denne siden.

Les om årskonferansen som ble holdt i 2019 med temaet «Studenter som inkluderes; lykkes bedre!»


Tema:
Konferansen er åpen for alle innlegg som tar opp tema som er relevant for nettverket.

Størrelse: Målet er å samle 220-300 deltagere på denne konferansen.

Målgruppe: Utdanningsledere, studieadministrativt ansatte, ansatte i samskipnadene, forskere, bibliotekarer, universitetsledere, teknisk ansatte og studentene selv – egentlig hvem som helst som arbeider med å tilrettelegge for bedre gjennomføring i utdanningene. Arbeider du med frafallsproblematikk i andre sammenhenger som videregående skole, vil vi også tro du vil få et bra utbytte av denne konferansen.

Keynotes og parallellesesjoner: Det vil bli satt opp noen pre-konferanse sesjoner etterfulgt av Keynotes og ulike parallellesesjoner. Vi kommer tilbake med detaljer.

Digital konferanse: Alle innlegg på konferansen vil bli digitale og da tilgjengelig der man har nettkontakt. Deltagerne vil bli oppfordret til å gjennomføre fysiske samlinger lokalt i tilknytting til konferansen. Hvordan dette kan gjøres kommer vi tilbake til.

Deltakeravgift, reise og opphold: Det blir ingen deltakeravgift, reise eller opphold i forbindelse med årets konferanse.

Veiledning til deg som vil holde innlegg på Årskonferansen

Viktige frister:
20. september:      Meld inn innlegg (Call for papers) (Veiledning og skjema)
10. oktober:            Ferdig program / Melding om aksepterte innlegg
15. oktober:            Påmelding til konferansen starter
7. -8. desember    Konferansen

 

Ta kontakt med oss via nfye@uib.no dersom du har noen spørsmål eller vil gi oss tips om innleggholdere.