Author: Harald Åge Sæthre

0

Det finnes 3 universiteter

Professor i pedagogisk sosiologi NTNU, Bent Olsen har bedt oss dele denne artikkelen i nettverket fordi den belyser utfordringene både det vitenskapelige personalet og studentene har med å møte alle de forventninger som ligger...

0

Koronaen gir også muligheter

Aktuell digital konferanse i USA! Koronaen og digitale løsninger, gir en spesiell mulighet til å hente kunnskap og erfaringer fra hele verden. Riktignok koster det endel Ikke bare vårt nettverk gjør arrangement digitalt høsten...

0

En innføring i digitalt mottak

Geir Sand Nilsen, Gründer av Differ.chat HANDELSHØYSKOLEN BI   I 2015 begynte vi et lite prosjekt for å utvikle morgendagens teknologi for høyere utdanning. Utgangspunktet var rapporten BI2020 og et mål om å øke...

0

Mentorordning i kollokvier Juss UiT

Ved Kristine Helen Korsnes Det juridiske fakultet har over flere år hatt en form for begynnerkollokvieordning som går ut på at nye studenter settes i grupper med mer erfarne studenter som da er kollokvieledere...

0

Dag 2 Seminar

Dag 2, eller seminardelen av mentorsamlingen, starter allerede dag 1 med nettverksbygging mellom deltagerne som skal være med dag 2. Hensikten her er å bli godt kjent med kolleger landet rundt  som arbeider med...

0

Utredning av mentorordning i høyere utdanning

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Universitetet i Bergen ved Toril Eikaas Eide satt i pennen denne utredningen om mentorordninger i høyere utdanning. I bestillingen fra departementet står det: Utredningen skal inneholde både en kartlegging...