Author: Harald Åge Sæthre

0

En innføring i digitalt mottak

Geir Sand Nilsen, Gründer av Differ.chat HANDELSHØYSKOLEN BI   I 2015 begynte vi et lite prosjekt for å utvikle morgendagens teknologi for høyere utdanning. Utgangspunktet var rapporten BI2020 og et mål om å øke...

0

Mentorordning i kollokvier Juss UiT

Ved Kristine Helen Korsnes Det juridiske fakultet har over flere år hatt en form for begynnerkollokvieordning som går ut på at nye studenter settes i grupper med mer erfarne studenter som da er kollokvieledere...

0

Dag 2 Seminar

Dag 2, eller seminardelen av mentorsamlingen, starter allerede dag 1 med nettverksbygging mellom deltagerne som skal være med dag 2. Hensikten her er å bli godt kjent med kolleger landet rundt  som arbeider med...

0

Utredning av mentorordning i høyere utdanning

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Universitetet i Bergen ved Toril Eikaas Eide satt i pennen denne utredningen om mentorordninger i høyere utdanning. I bestillingen fra departementet står det: Utredningen skal inneholde både en kartlegging...

0

Obligatorisk oppmøte

Lenke til sammendrag av diskusjonen I den videregående skolen har fraværsgrensen gitt resultater på gjennomføringen, men også skapt hissig debatt. I høyere utdanning har vi sett flere eksempler på at obligatorisk oppmøte også har...