Category: Kompetansedeling

W9 – Rekruttering av studentmentorer

PRESENTASJON (kommer) Tid og sted: (Kommer) Angelina Olsen (UiB) og Hanna Røkke (UiB) (Informasjon om UiT-mentorer legges ut fortløpende) Mentorer fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø – Norges...

W8 – Hvordan få på plass gode mentorordninger?

PRESENTASJON (kommer) Tid og sted: (Kommer) Ragnhild Tungesvik, Jørund Jørgensen og Nataskja Lie Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning Oppsummering Institusjonene er godt i gang med å etablere mentorordninger, i...

Hopp til verktøylinje