Category: Seminar

0

Mentorprosjekt ved 6 program, UiT

Skrevet av Trine Holm Larsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 2017-2018 (pilot) og fortsetter 2018-2019 Studentmentorene møter førsteårskullene på bachelorprogrammene helt fra start i høstsemesteret og har jevnlige «arbeidstimer» med studentene med...

1

KickStart Lillehammer

Skrevet av Torunn Tøsse Løvseth og Iben Kardel ved Høgskolen i Innlandet. KickStart Lillehammer ble første gang arrangert ved studiested Lillehammer ved studiestart 2015. KickStart er et frafallsforebyggende tiltak initiert av ledelsen ved tidligere...

0

Førstesemestertiltak for Nautikk – Utsiraturen

Anita Mackay Kristensen Vikingstad, HVL Siden 2013 har Institutt for maritime studier ved HVL arrangert en overnattingstur de første dagene av semesteret for nye studenter til Utsira.  Formålet for turen er å gjøre studentene...

0

Studieforberedende kurs – på godt og vondt

Skrevet av Thorvald T. Abrahamsen, Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Bakgrunn Om lag 10 % av våre studenter er finansiert helt eller delvis av NAV. Felles opplevelse med NAV at det var en uønsket stor...

0

Samarbeid om akademisk dannelse

Ingeborg Marie Jensen, spesialbibliotekar, koordinator ved Studieverkstedet, Universitetsbiblioteket, UiS Flere studieprogram ved Universitetet i Stavanger har valgt å samarbeide med Studieverkstedet og Universitetsbiblioteket om kurs og seminarer for førsteårsstudentene, noen allerede fra aller første...

2

Mottak av nye studenter ved NMBU

Skrevet av Cathrine Strømø (studieveileder BIOVIT), Benedikte Markussen (opptaksleder) og Johanna Hempel (studenttillitsvalgt) På seminaret om mottak og førstesemester fikk vi innblikk i rutiner og ideer/tanker bak studentenes første semester. I denne oppsummeringen tar...

0

Fokusgrupper som evalueringsmetode

Thomas Vikestad Kalvik, Seniorkonsulent Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen I de siste årene har vi på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet (UiB) hatt god erfaring med bruk av fokusgrupper for å evaluere og få innblikk...