Category: Tekst

W9 – Rekruttering av studentmentorer

PRESENTASJON (kommer) Tid og sted: (Kommer) Angelina Olsen (UiB) og Hanna Røkke (UiB) (Informasjon om UiT-mentorer legges ut fortløpende) Mentorer fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø – Norges...

W8 – Hvordan få på plass gode mentorordninger?

PRESENTASJON (kommer) Tid og sted: (Kommer) Ragnhild Tungesvik, Jørund Jørgensen og Nataskja Lie Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning Oppsummering Institusjonene er godt i gang med å etablere mentorordninger, i...

W2 – Undervisningslederes mulighetsrom

PRESENTASJON (kommer) Tid og sted: (Kommer) Annfrid Sivertsen (Prodekan utdanning) Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT – Norges arktiske universitet Oppsummering Undervisningsledere i UH sektoren har mange parametere som skal ivaretas i sitt arbeid...

Hopp til verktøylinje