Category: Tekst

0

Studentensomhet under korona

Denne teksten er basert på en studentledet workshop på årskonferansen 2020, skrevet av  Jonas Buerskogen (UiA), Kristine Berg (Nord), Torstein Bakketun Kyte (HVL) og Hanne Kjerstad Andresen (UiB). Alle studentmedarbeidere under konferansen. Workshopen ble...

0

Digital undervisning og hverdag

Denne teksten er  en sammenfatning av en workshop på årskonferansen  2020, og er skrevet av Mohammed Isak Abdullahi (NTNU), Stine-Mari Sjøholt (HiVolda), Victor Haugen Kristiansen (NMBU) og Emilie Grimnes Sørumshaugen (HiMolde). Alle studentmedarbeidere undert...

0

W3 – Strategier for bedre læring: En videoserie

Klokken 10:05-11:00, mandag 7. desember – workshop Torstein Låg, UiT – Norges arktiske universitet Torstein er førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket ved UiT, hvor han jobber mest med undervisning og veiledning, og prøver å forske litt...

0

P1 – Den Gode Studentopplevelsen

Klokken 09:05-09:30, mandag 7. desember – presentasjon Kristi Agerup, Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet Kristi kommer fra stillingen som førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet og har de fem siste årene ledet fakultetets...

0

P14 – Hva er mentorens rolle egentlig?

PRESENTASJON Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen Oppsummering Vi har alle ulike tanker om hva en mentor skal være, noe som kan skape mye skinn enighet/uenighet og medføre at vi har...