Category: Uncategorized

0

Mentorordning i kollokvier Juss UiT

Ved Kristine Helen Korsnes Det juridiske fakultet har over flere år hatt en form for begynnerkollokvieordning som går ut på at nye studenter settes i grupper med mer erfarne studenter som da er kollokvieledere...

0

Dag 2 Seminar

Dag 2, eller seminardelen av mentorsamlingen, starter allerede dag 1 med nettverksbygging mellom deltagerne som skal være med dag 2. Hensikten her er å bli godt kjent med kolleger landet rundt  som arbeider med...

0

Utredning av mentorordning i høyere utdanning

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Universitetet i Bergen ved Toril Eikaas Eide satt i pennen denne utredningen om mentorordninger i høyere utdanning. I bestillingen fra departementet står det: Utredningen skal inneholde både en kartlegging...

0

Foredrag på konferanse

Myter om studentene som faller fra Foredrag av Joe Cuseo Vi har vært så heldige å få fatt i Joe Cuseo, professor emeritus i psykologi og en av nestorene i USA på å tilrettelegge...

Hopp til verktøylinje