Category: Uncategorized

Mentorordning i kollokvier Juss UiT

Ved Kristine Helen Korsnes Det juridiske fakultet har over flere år hatt en form for begynnerkollokvieordning som går ut på at nye studenter settes i grupper med mer erfarne studenter som da er kollokvieledere...

Dag 2 Seminar

Dag 2, eller seminardelen av mentorsamlingen, starter allerede dag 1 med nettverksbygging mellom deltagerne som skal være med dag 2. Hensikten her er å bli godt kjent med kolleger landet rundt  som arbeider med...

Utredning av mentorordning i høyere utdanning

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Universitetet i Bergen ved Toril Eikaas Eide satt i pennen denne utredningen om mentorordninger i høyere utdanning. I bestillingen fra departementet står det: Utredningen skal inneholde både en kartlegging...

Foredrag på konferanse

Myter om studentene som faller fra Foredrag av Joe Cuseo Vi har vært så heldige å få fatt i Joe Cuseo, professor emeritus i psykologi og en av nestorene i USA på å tilrettelegge...

Spin off!

Prosjektet skaper en møteplass for ansatte i hele sektoren: høyere utdanning. Seminarer , konferanse og nettsider gir deltagerne en mulighet til å drøfte mange aspekter av det de arbeider med. Noen ganger gir dette...

Hvem er vi som driver prosjektet?

   Harald Åge Sæthre        Prosjektleder    Tone Stokka                    Tilrettelegging på fakultetsnivå    Helge Sigurd Hansen     Analyse /statistikk    Kristine Lysnes               Tilrettelegging på instituttnivå    Øystein Strømsnes        Tilrettelegging fra samskipnad   Mer om stllingene vi...

Hopp til verktøylinje