Category: Uncategorized

0

Det finnes 3 universiteter

Professor i pedagogisk sosiologi NTNU, Bent Olsen har bedt oss dele denne artikkelen i nettverket fordi den belyser utfordringene både det vitenskapelige personalet og studentene har med å møte alle de forventninger som ligger...

0

Koronaen gir også muligheter

Aktuell digital konferanse i USA! Koronaen og digitale løsninger, gir en spesiell mulighet til å hente kunnskap og erfaringer fra hele verden. Riktignok koster det endel Ikke bare vårt nettverk gjør arrangement digitalt høsten...

0

Mentorordning i kollokvier Juss UiT

Ved Kristine Helen Korsnes Det juridiske fakultet har over flere år hatt en form for begynnerkollokvieordning som går ut på at nye studenter settes i grupper med mer erfarne studenter som da er kollokvieledere...

0

Dag 2 Seminar

Dag 2, eller seminardelen av mentorsamlingen, starter allerede dag 1 med nettverksbygging mellom deltagerne som skal være med dag 2. Hensikten her er å bli godt kjent med kolleger landet rundt  som arbeider med...