Detaljer om konferansen 2020

Tilbake til konferansens hovedside

Her kan du se hvordan vi la opp nettverkets første digitale konferanse.

Kl. 08.45 Velkommen

I tillegg til en velkomsthilsen ga vi en kort introduksjon til konferansen i plenum. Dette inkluderte praktisk informasjon om det som skulle skje utover dagen.

Kl. 9-11 Parallelle sesjoner

Den gode studentopplevelsen, Studentfrivillighet og Strategier for bedre læring er titler på noen av innleggene. I tillegg fikk vi presentert noen gjennomføringsanalyser og noen Digitale selvhjelpsverktøy, som flere samskipnader samarbeider om å utvikle. Det var færre innlegg enn på de fysiske konferansene som tidligere er blitt arrangert.

Kl. 11-13 Lunsj med noe attåt

Vi ønsket å gi deltakere anleding til å delta på noe organisert i lunsjpausen., der det ble lagt opp til to lunsjalternativer. I planleggingsfasen av konferansen fikk medeiende organisasjoner tips om å opprette lokale arrangementer i dette tidsrommet, med intensjon om lokal nettverksbygging. På grunn av korona kunne dette dessverre ikke la seg gjennomføre.

  1. Lunsj A: Snakk om hva dere vil
    De som ønsket å delta på denne ble plassert i grupper i Zoom med kolleger fra landet rundt. I forkant av konferansen sendte vi ut et interesseskjema for å lodde stemningen for temaer til disse gruppene, slik at vi kunne legge opp til grupper basert på interesser. Det var uansett opp til deltakerne å ta opp akkurat det de vile, som under en lunsj på en fysisk konferanse.
  2. Lunsj B: Bli bedre kjent med nettverket
    Vi fikk med oss noen av de mest erfarne i nettverket til å være vertskap på en lunsj som vil ble innledet med en presentasjon av nettverket, og deretter med mulighet for spørsmål og innspill til hva nettverket bør arrangere fremover. Også her fikk deltakere en mulighet til å prate med kolleger i den siste delen.

kl.12-13 Gruppediskusjon om å arbeide med frafallsproblematikk

Dette var en variant av det klassiske forkurset som tidligere har vært gjennomført på alle fysiske konferanser. Her var tanken at det skulle foregå en mer overordnet og helhetlig diskusjon om utfordringene studentene møter i det helhetlige læringsmiljøet. Diskusjonen tok utgangspunkt i Stigemodellen, men det var opp til deltagerne å ta diskusjonen dit de ville. Vi la ut en video som forklarer Stigemodellen mer i detalj og Sæthre var tilstede i starten for å svare på avklarende spørsmål.
Du kan lese mer om innføring i Stigemodellen på denne siden

Kl. 13:00  Workshop på dagsaktuelle tema

Her fikk deltagerne anledning til å diskutere tema som var spesielt aktuelle da konferansen går av stabelen. Årets temaer var Studentensomhet under korona, Digitalisering av undervisning og hverdag, og Studentøkonomi under korona. Til å hjelpe oss med å styre diskusjonene og velge tema i forkant hadde vi med oss studenter fra ulike læresteder.
Her er noe eksempler på tilsvarende diskusjoner på tidligere konferanser om #Metoo eller om obligatorisk oppmøte. Det vil publiseres egne nettsider om temaene fra årets konferanse i løpet av januar.

Kl. 14:00  Keynote ved Jennifer Keup

Kl. 15:00  Gruppediskusjon

Her ble deltakerne plassert i gruppen for å diskutere spørsmål som var aktuelle etter Keup sin Keynote.

Kl. 15.30  Plenum

Oppfølging av gruppediskusjonene.

Kl. 16:00  Konferansen ble avsluttet

 

Ta kontakt med oss via nfye@uib.no dersom du har spørsmål.

 

Tilbake til konferansens hovedside