Digital workshop «Mottak og førstesemester 2021»

Mottak og førstesemester i 2021

Digital workshop 6. mai

Vi hadde gleden av å tilby en kort, digital workshop om årets mottak og tiltak i første semester. Du kan finne Padleten med alt innhold fra gruppediskusjonene her.
Workshopen rettet seg spesielt mot de som i mai sitter midt i planleggingen av mottaket i august og opplegget utover i det første semesteret. Opplegget baserte seg på valgfrie breakout-rooms med forhåndsbestemte temaer. Deltakere kunne også melde inn ønsker til temaer i påmeldingen.
  • Informasjon i forkant
  • Koordinering av mottaket
  • Studentinvolvering
  • Studentfrivillighet
  • Studentpakken
  • Digitale møteplasser
  • Backup-planer
  • Internasjonalt mottak
Diskusjonene ga en anledning til å få innspill fra kolleger landet rundt, på de planene som forelå for mottak i 2021. Vi har mange av de samme utfordringene og vi sitter med mye de samme planene og kan få mye ut av å dele ideer, utfordringer og løsninger. Vi hadde et gledelig gjensyn med Valle & Strømsnes, som ledet oss igjennom samlingen.
Etter mottaket i 2020 har mange gjort seg erfaringer, som i 2021 må møtes med tiltak i det kommende studieåret. Det var da naturlig for nettverket å tilby en arena for å dele planer, erfaringer og utfordringer innenfor mottak og førstesemester.

Det ligger mange ressurser om mottak og førstesemester på nettsidene våre

På denne siden vil du finne:

  • en introduksjon til hvorfor mottaket og førstesemesteret er så viktig og introduserer en del sentral litteratur på feltet.
  • lenke videre til artikler og annet med relevant innhold

 

Dersom du har spørsmål kan disse sendes til nfye@uib.no.