Ekstern påvirkning

Den andre støtten til trinnene i stigen er all den påvirkning studentene får fra forhold som ligger utenfor lærestedet. Dette gjelder alt fra familie og venner til media og generelle samfunnsbetingelser. Viktigheten av denne bæreren varierer nok mye fra student til student, spesielt i et land hvor samfunnet tilrettelegger økonomisk for at ungdom skal kunne ta høyere utdanning. Man kan jo se for seg ungdom i land med dårligere økonomi, hvor utdanning ikke kan gjennomføres av økonomiske årsaker, eller i land med utrygge samfunnsforhold hvor ungdommens sikkerhet blir viktig.

I Norge hvor det legges til rette for at alle skal ha muligheten til å ta høyere utdanning blir familie og venner svært viktige. Elever som vokser opp med støtte hjemme i skolearbeidet vil lettere oppnå resultater og bli motivert for videre utdanning. Ofte blir de bevisst eller ubevisst påvirket til å ta en utdanning.

Stikkord:
– Familie
– Kulturell kapital
– Helikopterforeldre
– Alumniorganisasjon
– Arbeidsmarked
– Boligsituasjon
– Konkurranse
– Finansiering
– Endringer
– Media

eksterne påvirkning

Klikk her for en oversikt over tekster om temaet «Eksterne drivkrefter»