Er du student?

Som student har du de samme rettighetene som ansatte til å delta gratis på prosjektets arrangement.
Du  må imidlertid ha finansiering til reise, kost og opphold. Unntaket her er årskonferansen hvor noen av disse utgiftene kan dekkes for studenter som holder innlegg.
Men finner du et av våre arrangement interessant hva gjør du da?
Hva med å overbevise ansatte på studieprogrammet/fakultet/avdeling om at dette er problemstillinger dere må gjøre noe med og at det aktuelle arrangementet vil være et godt sted å starte?
Mange ansatte har frafallsproblematikken høyt på agendaen og ønsker bedre resultat blant sine studenter. Mange er også bekymret for at en så stor andel av studentene sliter med psykisk problemer noe som også er endel av problematikken. Men samtidig har de fleste en svært travel hverdag og har problemer med å tid til å reise på arrangementene og ikke minst mangler de tid til å følge opp de nødvendige tiltak. Her vil du som engasjert student kunne overbevise dem om at det vil nytte og du kan også fortelle om at det ikke nødvendigvis dreier seg om å gjøre mer, men om å gjøre ting anderledes. Dessuten kan jo dere studenter bidra med mye!

Vår erfaring er at det beste er å reise sammen i team med en studenttillitsvalgt, en faglig ansvarlig og den/de i administrasjonen som skal følge opp mye av det praktiske. Slik får hele teamet den samme forståelsen og kan sammen lage tiltak som kan fungere.
Om du ikke får med deg et helt slikt team, bør du i det minste ha med deg den eller de som skal følge opp det praktiske arbeide.

Får du med deg et slikt team finner også de ansatte penger til reise, kost og opphold både for seg og deg som studenttillitsvalgt.

Stå på! Du har større mulighet til å lykkes i å få med deg de ansatte enn du tror!