Har du spørsmål om prosjektet?

Savner du noe informasjon på nettsidene?

Har du forslag til et kort navn på prosjektet?

Har du andre forslag til forbedringer?

Ta kontakt på Epost til: nfye@uib.no