Har du spørsmål om prosjektet?

Savner du noe informasjon på nettsidene?

Har du forslag til et kort navn på prosjektet?

Har du andre forslag til forbedringer?

Ta kontakt på E-post til: nfye@uib.no

Har du innspill til prosjektet du ønsker å dele med andre?

Gå inn på denne siden