Historikk

9. januar 2015 var over 60 deltagere fra 20 læresteder og samskipnader samlet i Bergen. Hensikten var å drøfte utfordringene med det store frafallet i høyere utdanning og muligheten til å opprette et nettverk for deling av kompetanse.

Det ble der enighet om å nedsette et interimsstyre som skulle utarbeide et mer detaljert forslag til hvordan et slikt nettverk kunne organiseres og finansieres. Interimstyret la frem sitt forslag i november 2015. Deretter fulgte en periode med formelle avklaringer hvor blant annet ordet nettverk ble endret til prosjekt før det ble det sendt ut en formell invitasjon i månedsskifte juni/juli 2016.  til alle læresteder og samskipnader i Norge med 15. september 2016 som frist til å svare om å de ønsket å bli med.

I september 2016 hadde 12 læresteder og 5 samskipnader forpliktet seg i prosjektet som da var fullfinansiert. (Seinere er det kommet til 2 læresteder og en samskipnad).

Prosjektet startet formelt opp 1.1.2017.

Hopp til verktøylinje