Hvem står bak prosjektet?

Følgende 14 læresteder og 6 samskipnader sikrer driften av prosjektet i 3 år.

Læresteder:

 • Handelshøyskolen Bl
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord Universitet
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • VID vitenskapelige høgskole

Samskipnader:

 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Studentinord
 • Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet

Alle læresteder og samskipnader i Norge mottok invitasjon til å bli med i eget brev fra Universitetet i Bergen 1. juli 2016. Prosjektet er fortsatt åpent for medlemskap fra læresteder og samskipnader. Ta kontakt

Hopp til verktøylinje