Hvem står bak prosjektet?

Følgende 14 læresteder og 6 samskipnader
sikrer driften av prosjektet i 3 år.

Læresteder:
VID vitenskapelige høgskole
Handelshøyskolen Bl
Høgskolen i Innlandet
Høgskulen på Vestlandet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Universitetet i Stavanger
Nord Universitet
Høgskolen i Oslo og Akershus
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Sørøst-Norge

Samskipnader
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Norges arktiske studentsamskipnad
Studentsamskipnaden i Innlandet
SiT – Samskipnad for tidl NTNU, HiST, HiG og HiÅ
Studentinord
Studentsamskipnaden i Sørøst – Norge

Alle læresteder og samskipnader i Norge mottok invitasjon til å bli med i eget brev fra Universitetet i Bergen 1. juli 2016 (se mer her). Prosjektet er fortsatt åpent for medlemskap fra læresteder og samskipnader. Ta kontakt