Hvordan tilrettelegge gode mentorordninger?

Arbeidsseminar 3.-4. oktober på Clarion Hotel The Edge, Tromsø.

Mentorordninger i en eller annen form er aktuelt ved mange læresteder. Det er imidlertid mange tanker rundt hva en mentorordning er:

  • hvem er egnet som mentor (student, ansatt, alumni)?
  • når trenger studentene mentor?
  • skal ordningen være for enkeltstudenter eller for grupper av studenter?

På seminaret vil vi gå i dybden på hva mentorordninger er og kan være, og få presentert ulike løsninger med gode og dårlige erfaringer.

Les denne siste utredningen om mentorordninger

PRAKTISK INFORMASJON OM SEMINARET

Dato og sted
3.-4. oktober 2018 på Clarion Hotel The Edge, Tromsø.

Kostnader til hotellet
Alle deltakerne betaler utgiftene til hotellet selv ved avreise. Pris per dags dato er kr. 2925,- og inkluderer lunsj begge dager, overnatting, frokost og middag om kvelden 3. oktober.

Deltakeravgift
– Gratis for ansatte/studenter ved eiende organisasjoner
– Kr. 2500,- for ansatte/studenter ved andre organisasjoner
De som skal betale deltakeravgift får tilsendt en betalingslenke i forkant av seminaret.

Påmelding
Meld deg på seminaret på denne siden. Påmeldingsfristen er 31. august.

Generell tidsplan for seminaret
Dag 1:
– Kl. 08.30-10.00: Innføring i stigemodellen (frivillig)
– Kl. 10.15-17.00: Seminar med innlagt lunsj og mindre pauser
– Kl. 19.00: Felles middag

Dag 2:
– Kl. 09.00-14.00: Seminar med innlagt lunsj og mindre pauser

Kontakpersoner
Kontaktpersoner for seminaret er Harald Åge Sæthre.