Konferanseprogram for «Studenter som inkluderes; lykkes bedre!»

Generell konferanseprogam
Et mer detlajert program med oversikt over innhold i hver parallell sesjon vil bli lagt ut etter hvert i løpet av uke 45.
Alle sesjoner vil foregå på konferanseområdet ved Bodø campus.


Mandag 9. desember

Tirsdag 10. desember
 
08:30 Registrering 08:30 Registering
09:00 Sesjoner før konferansen offisielt åpner 09:00 Parallelle sesjoner 3
11:00 Lunsj 10:00 Pause
12:30 Velkommen og oppstart 10:15 Keynote med Marte Øien «Vi er studenter og en sentral del av laget!»
13:00 Keynote med Leif Bryngfors «Att involvera studenterna inom Högre utbildning – Ett vinnande koncept för alla inblandade» 11:00 «Aktuelt nå» sesjoner
Paralleller med aktuelle tema ledet av studenter
14:00 Nettverksøkt 12:00 Lunsj
15:00 Parallelle sesjoner 1 13:00 Parallelle sesjoner 4
16:00 Pause 14:00 Pause
16:15 Parallelle sesjoner 2 14:15 Parallelle sesjoner 5
17:15 Avslutning dag 1 15:15 Pause
19:30 Festmiddag på Campus 15:30 Avsluttende plenumssamling
  15:45 Konferansen avsluttes

Klikk her for oversikt over alle papers, workshop, show & tell og posters, hvor du også kan søke etter innlegg basert på nøkkelord.

Sesjoner (kl. 09:00) før konferansen offisielt åpner*
Sesjon 1 – kl. 09:00-11:00
Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes – en innføring i Stigemodellen

Sesjon 2 – kl. 10:00-11:00
Fullføring og frafall – hva sier statistikken?

Sesjon 3 – kl. 10:15-11:00
Om prosjektet Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning
Med tips om hvordan man kan få et best mulig utbytte av konferansen.

Hopp til verktøylinje