Ressurspersoner

Nettverket har per dags dato minst én ressursperson i en 20% stilling fra hver medlemsinstitusjon. Vedkommende har bl.a. ansvar for å være organisasjonens kontakt overfor nettverket, og ha et lokalt ansvar for nettverksarrangement som foregår i nærområdet til egen organisasjon og bidra inn mot årlig konferanse, i tillegg til å delta på årlig møte med de øvrige ressursperonene i nettverket.

Oversikten under skal fylles ut fortløpende i begynnelsen av 2020.

Høgskole/Universitet Ressursperson E-post
Handelshøyskolen Bl
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Lena Håre lena.hare@himolde.no
Universitetet i Agder
Høgskolen på Vestlandet
Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ole-Jørgen Torp ole-jorgen.torp@nmbu.no
Benedikte Merete Markussen Benedikte_Merete.Markussen@nmbu.no
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet – Storbyuniversitetet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Samskipnad
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Norges arktiske studentsamskipnad    
SiT – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim)
Studentsamskipnaden i Molde
Studentinord
Studentsamskipnaden i Innlandet
Annet
NSO Julie Størholdt Iversen julie@student.no

 

 

Hopp til verktøylinje