Ressurspersoner

Nettverket har  én ressursperson knyttet til  hver medlemsinstitusjon. Vedkommende har bl.a. ansvar for å være organisasjonens kontakt overfor nettverket, og spille inn kompetansebehov det er behov for å gi tilbud på.

Dagens ressurspersoner er:

Høgskole/Universitet Ressursperson E-post
Høgskolen i Innlandet Iben Kardel iben.kardel@inn.no
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Lena Håre lena.hare@himolde.no
Universitetet i Agder Tonje Kløkstad tonje.klokstad@uia.no
Høgskulen på Vestlandet Øystein Backelin oystein.backelin@hvl.no
Nord universitet Lars Røed Hansen lars.r.hansen@nord.no
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Benedikte Merete Markussen benedikte_merete.markussen@nmbu.no
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Nore-Marie Brattebø nora-marie.brattebo@ntnu.no
OsloMet – Storbyuniversitetet Beate Thandiwe Dessingthon beate.dessingthon@oslomet.no
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet Oda Bjørnsdatter oda.bjornsdatter@uit.no
Samskipnad
Studentsamskipnaden på Vestlandet Line Fleischer line.fleischer@sib.no
Norges arktiske studentsamskipnad Line Vråberg line.vraberg@samskipnaden.no
SiT – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) Kristian Drøsshaug kristian.drosshaug@sit.no
Studentsamskipnaden i Molde Eva-Merete Børstad eva-merete.o.borstad@simolde.no
Studentinord Øystein Strømsnes oystein.stromsnes@nord.no
Studentsamskipnaden i Innlandet Erna Bragadottir erna.bragadottir@sinn.no
Studentsamskipnaden i Volda Eli Anne Løksa loksae@hivolda.no
Annet
NSO Julie Størholdt Iversen julie@student.no