Ressurspersoner

Nettverket har  én ressursperson knyttet til  hver medlemsinstitusjon. Vedkommende har bl.a. ansvar for å være organisasjonens kontakt overfor nettverket, og spille inn kompetansebehov det er behov for å gi tilbud på.

Sittende ressurspersoner er:

Høgskole/Universitet
OsloMet – storbyuniversitetet Beate Dessingthon beate.dessingthon@oslomet.no
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Benedikte Merete Markussen benedikte_merete.markussen@nmbu.no
Høgskolen i Innlandet Iben Kardel Iben.Kardel@inn.no
Nord Universitet Mariell Opdal Jørstad mariell.o.jorstad@nord.no
Høgskolen i Molde Lena Håre lena.hare@himolde.no
Universitetet i Bergen Mia Torgersen Milde Mia.Milde@uib.no
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Nora-Marie Brattebø nora-marie.brattebo@ntnu.no
Universitetet i  Tromsø – Norges arktiske universitet Oda Bjørnsdatter oda.bjornsdatter@uit.no
Universitetet i Agder Tonje Kløkstad tonje.klokstad@uia.no
Høyskolen på Vestlandet Øystein Backelin oystein.backelin@hvl.no
Samskipnad
Studentsamskipnaden i Innlandet Cesilie Robertsen cesilie.robertsen@sinn.no
Studentsamskipnaden i Volda Eli Anne Løksa loksae@hivolda.no
Studentsamkipnaden i Molde Eva-Merete Otterlei Børstad eva-merete@simolde.no
SiT – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim Kristian Kjesbu Drøsshaug Kristian.Drosshaug@sit.no
Studentsamkipnaden på Vestlandet (SAMMEN) Line Fleischer Line.Fleischer@sib.no
Norges Arktiske studentsamskipnad Line Vråberg line.vraberg@samskipnaden.no
Studentinord Øystein Strømsnes Oystein.Stromsnes@studentinord.no
Annet
Norsk studentorganisasjon Julie Størholdt Iversen Julie@student.no