Kontaktpersoner

Prosjektet har per dags dato en kontaktperson fra hver medlemsinstitusjon. Rollen til vedkommende er å fungere som et bindeledd mellom prosjektet og sine egne institusjoner. Dette inkluderer oppgavere som å videreformidle all informasjon om seminarer, konferanse, kurs mm. som blir holdt i regi av prosjektet.

Se oversikten under for mer informasjon.

Høgskole/Universitet Kontaktperson E-post
Handelshøyskolen Bl Pari Sharafi pari.sharafi@bi.no
Høgskolen i Innlandet Iben Kardel iben.kardel@hil.no
Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Lena Håre lena.hare@himolde.no
Høgskolen i Sørøst-Norge Stine Bergman Olsson stine.olsson@usn.no
Høgskolen på Vestlandet Lene Borgen Waage Lene.Borgen.Waage@hvl.no
Nord universitet Jan-Atle Toska jan-atle.toska@nord.no
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ole-Jørgen Torp ole-jorgen.torp@nmbu.no
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Gunn Rognstad gunn.rognstad@ntnu.no
OsloMet – storbyuniversitetet Trine Neset Brødremoen trineb@oslomet.no
Universitetet i Bergen Oddrun Samdal oddrun.samdal@uib.no
Universitetet i Oslo Arve Aleksandersen arve.aleksandersen@admin.uio.no
Universitetet i Stavanger Marit Cecilie Farsund marit.c.farsund@uis.no
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet Jørund Jørgensen jorund.jorgensen@uit.no
VID Kari Røykenes, kari.roykenes@vid.no
Samskipnad    
Studentsamskipnaden på Vestlandet Hege Råkil hege.rakil@sammen.no
Norges arktiske studentsamskipnad Eline Stenseth eline.stenseth@samskipnaden.no
SiT – Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) Espen Munkvik espen.munkvik@sit.no
Marianne Ingeborg Karlsen marianne.ingeborg.karlsen@sit.no
Studentinord Bente  Pettersen bente.pettersen@studentinord.no
Studentsamskipnaden i Innlandet Erna Bragadottir erna.bragadottir@sinn.no
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge Mari Birkelund Bjørn mari.bjorn@ssn.no
Annet
NSO Julie Størholdt Iversen julie@student.no
Universell Marit Svendsen kontakt@universell.no

 

 

Hopp til verktøylinje