Koordineringsbehov i forkant

For at et mottak skal fungere optimalt krever det i regelen at man har koordinert ulikt på forhånd.

Her vil det følge ulike slike tiltak: