Koronaen gir også muligheter

Aktuell digital konferanse i USA!

Koronaen og digitale løsninger, gir en spesiell mulighet til å hente kunnskap og erfaringer fra hele verden. Riktignok koster det endel

Ikke bare vårt nettverk gjør arrangement digitalt høsten 2020. Også vår storebror i USA velger å gjennomføre sin konferanse digitalt. Det gir oss en mulighet til å bli med helt uten å måtte reise.
Denne konferansen dreier seg mest om viderekommende studenter i ulike overgangsfaser, men det er også viktig i arbeidet med å få studentene til å lykkes.

Les mer her.