Mottak og førstesemester

Foto: Magnus Vabø

Arbeidsseminar 14. – 15. mars 2019 på Scandic Nidelven hotell i Trondheim

Målgruppen for dette seminaret var alle som jobbet med planlegging og/eller gjennomføring av mottak og førstesemester på universiteter og høgskoler, enten om de var med på et av seminarene med samme tema tidligere eller ikke. Seminaret egnet seg også godt som en avslutning for de som fulgte nettkurset om mottak. Tidligere deltakere på disse seminarene hadde typisk jobbet i studieadministrasjonen, studentsamskipnaden, biblioteket, studieledelsen, var studenttillitsvalgt eller vitenskapelige ansatte med koordinerende rolle for mottak/førstesemesterstudier.

Forkurs – Introduksjon til Stigemodellen: Harald Åge Særthe holdt en innføring i Stigemodellen for de av deltagerne som ikke hadde hørt om den. Dette er et kurs som viser en måte å strukturere de faktorene som påvirker studentenes resultater i høyere utdanning. Se mer om stigemodellen her, også med en PDF av presentasjonen.

 

PROGRAMMET

Tentativt innhold, vi arbeider fortsatt med innleggene som blir lagt ut straks de er klar.

Del 1: Mottaket og de første ukene av semesteret

For de fleste er det en stor overgang fra skole til høyere utdanning. Hva som skjer i oppstarten og første semester er avgjørende for om studentene blir værende og gjennomfører studiet.

Stikkord:

 • Sosial integrasjon
 • Faglig tilhørighet
 • Faglig interessant
 • Læringsmiljø
 • Motivasjon
 • Spesielle tilpasninger

Innlegg:

Tittel og kort tekst vil publiseres straks det er klart.

Del 2: Før mottaket

Hvordan kan vi best mulig sikre at mottaket fungerer og at studentene i størst mulig grad vet hva de går til?

Stikkord:

 • Forventinger vs realitet
 • Informasjon (som faktisk når frem og leses)
 • Forkunnskaper
 • Koordinering

Innlegg:

Geir Sand Nilsen (BI): En innføring i digital-mottak/

 

Tittel og kort tekst vil publiseres straks det er klart.

Del 3: Koordinering mellom ulike deler av organisasjonen og ulike samarbeidspartnere

Hvordan sikrer man at alle involverte drar i samme retning?

Stikkord:

 • Kommunikasjon
 • Fellestiltak vs enkelttiltak
 • Felles mål
 • Ledelse og ansvarsområder

Innlegg:

Tittel og kort tekst vil publiseres straks det er klart.

Del 4. Evaluering av tiltakene

Gode mottaksordninger utvikles hele tiden, men hvordan kan vi vite hva som virker og hvor godt de virker? Hvordan kan man evaluere tiltakene?

Stikkord:

 • Studentevaluering
 • Fokusgruppe
 • Datamateriale

Innlegg:

Tittel og kort tekst vil publiseres straks det er klart.

 

Padlet og gruppeoppgaver

Oppsummering sortert etter Tematikk.

Oppsummering sortert etter gruppeoppgaver.

 

Spørsmål?
Kontaktpersoner for seminaret er Øystein Strømsnes og Kristine Lysnes.