Mottak og førstesemester

Foto: Magnus Vabø

Arbeidsseminar 14. – 15. mars 2019 på Scandic Nidelven hotell i Trondheim

Påmeldingsfristen gikk ut 10. februar og nesten 100 ønsket å delta. Selv om vi greide å øke kapasiteten til 60 måtte vi dessverre gi nærmere 40 beskjed om at det ikke blir plass.

Dette arbeidsseminaret er en videreføring av to seminar vi har arrangert tidligere med samme tema: i mars 2017 og i mars 2018. Det vil også være et nettkurs med tema Mottak som starter i januar 2019 og er ferdig før seminaret. Mottak og førstesemester vies så stor oppmerksomhet i prosjektet fordi studiestarten, ifølge forskning på frafall og gjennomføring i høyere utdannelse, er svært avgjørende for om studentene blir værende, oppnår gode resultater og gjennomfører sine studier.

Målgruppen for dette seminaret er alle som jobber med planlegging og/eller gjennomføring av mottak og førstesemester på universiteter og høgskoler, enten du har vært med på et av seminarene med samme tema tidligere eller ikke. Seminaret vil også egne seg godt som en avslutning for de som følger nettkurset om mottak. Tidligere deltakere på disse seminarene har typisk jobbet i studieadministrasjonen, studentsamskipnaden, biblioteket, studieledelsen, er studenttillitsvalgt eller vitenskapelige ansatte med koordinerende rolle for mottak/førstesemesterstudier.

Arbeidsseminar er en arena for kompetansedeling og nettverksbygging. Det er ikke et kurs eller en konferanse, så det sentrale vil være arbeidsgruppene og den mer uformelle praten om utfordringer i å bidra til studentenes suksess. Det vil bli en blanding av foredrag, arbeid i grupper på 6-10 personer og presentasjoner i plenum. Antall deltakere på arbeidsseminaret vil være mellom 20 og 40.

Målet med seminaret er gode diskusjoner, nettverksbygging og at flest mulig skal ta med seg hjem konkrete idéer og planer for det videre arbeidet med mottaket og førstesemesteret. Vi skal dele alle typer erfaringer, få idéer og avklaringer, og ikke minst bli kjent med dyktige kolleger vi kan spørre i etterkant.

Forkurs – Introduksjon til Stigemodellen: Før selve seminaret starter tilbyr vi en innføring i Stigemodellen for de av deltagerne som ikke har hørt om den. Dette er et kurs som viser en måte å strukturere de faktorene som påvirker studentenes resultater i høyere utdanning og gir et godt grunnlag for resten av seminaret. Se mer om stigemodellen her, også med en PDF av presentasjonen.

 

PROGRAMMET

Tentativt innhold, vi arbeider fortsatt med innleggene som blir lagt ut straks de er klar.

Del 1: Mottaket og de første ukene av semesteret

For de fleste er det en stor overgang fra skole til høyere utdanning. Hva som skjer i oppstarten og første semester er avgjørende for om studentene blir værende og gjennomfører studiet.

Stikkord:

 • Sosial integrasjon
 • Faglig tilhørighet
 • Faglig interessant
 • Læringsmiljø
 • Motivasjon
 • Spesielle tilpasninger

Aktuelle spørsmål til diskusjon i arbeidsgruppene:

 • Når slutter studentene i løpet av første semester/første studieår?
 • Er det mange av de nye studentene som sliter med psykiske problemer (jfr SHOT-undersøkelsen)?
 • Hvilke utfordringer (faglig/sosialt) vet du eksisterer for studentene i oppstarten?
 • Er studentene trygge på at de har valgt rett studium?
 • Hvilke tiltak er satt i gang for å møte utfordringene? Har disse fungert? Har det dukket opp nye utfordringer?
 • Hvilke tiltak planlegger dere å iverksette? Hvorfor det?
 • Hvordan arbeider dere for å avdekke utfordringer studentene sliter med?

Innlegg:

Tittel og kort tekst vil publiseres straks det er klart.

Del 2: Før mottaket

Hvordan kan vi best mulig sikre at mottaket fungerer og at studentene i størst mulig grad vet hva de går til?

Stikkord:

 • Forventinger vs realitet
 • Informasjon (som faktisk når frem og leses)
 • Forkunnskaper
 • Koordinering

Aktuelle spørsmål til diskusjon i arbeidsgruppene:

 • Hvordan er informasjonsflyten før mottaket? Utfordringer? Hva fungerer?
 • Hvordan kan vi vite hvilken informasjon som når studentene?
 • Hvordan planlegger dere for at studentene i størst mulig grad vet hva de går til? Har studentene reelle forventninger?
 • Hva forventinger har dere til studentene?
 • Hva gjør dere for å sikre best mulige forkunnskaper blant studentene som møter opp?
 • Hvilke utfordringer har dere i denne fasen?

Innlegg:

Tittel og kort tekst vil publiseres straks det er klart.

Del 3: Koordinering mellom ulike deler av organisasjonen og ulike samarbeidspartnere

Hvordan sikrer man at alle involverte drar i samme retning?

Stikkord:

 • Kommunikasjon
 • Fellestiltak vs enkelttiltak
 • Felles mål
 • Ledelse og ansvarsområder

Aktuelle spørsmål til diskusjon i arbeidsgruppene:

 • Hvem er involverte i koordineringen av semesterstart? Fungerer dette? Burde flere vært involvert?
 • Hvordan sikrer dere at alle involverte drar i samme retning?
 • Hva er utfordringene?

Innlegg:

Tittel og kort tekst vil publiseres straks det er klart.

Del 4. Evaluering av tiltakene

Gode mottaksordninger utvikles hele tiden, men hvordan kan vi vite hva som virker og hvor godt de virker? Hvordan kan man evaluere tiltakene?

Stikkord:

 • Studentevaluering
 • Fokusgruppe
 • Datamateriale

Aktuelle spørsmål til diskusjon i arbeidsgruppene:

 • Hvordan evaluerer dere tiltakene? Eventuelt hvordan vil/planlegger dere å evaluere tiltak?
 • Hva spør dere om? Hva er gode spørsmål?
 • Hva er utfordringene?
 • Hvordan inkorporerer dere tiltakene fra en eventuell evaluering for å forbedre tiltakene?

Innlegg:

Tittel og kort tekst vil publiseres straks det er klart.

 

Les mer om arbeidsseminar/workshops.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Kontakt nfye@uib.no så raskt som mulig dersom du må avbestille, slik at vi kan få inn ny deltager fra ventelisten.

Dato

14.-15. mars 2019

Sted

Scandic Nidelven hotell i Trondheim, ca 35 minutter med bil fra Trondheim lufthavn Værnes.

Kostnad

Deltakeravgift: selve seminaret, inkludert lunsj begge dager og annen pausemat, er gratis for ansatte/studenter ved eiende organisasjoner. Ansatte/studenter ved andre organisasjoner betaler 2500,- (i tillegg til 1925,-).

Kostnader til hotellet: prisen på 1925,- inkluderer overnatting med frokost 14.-15. mars og 3-retters middag om kvelden 14. mars. Dette betales til hotellet ved avreise.

Det er mulig å bestille en ekstra overnatting 13.-14. mars. Denne koster 1430,- og inkluderer frokost.

Generell tidsplan for seminaret

Dag 1:
– Kl. 08.30-10.00: Innføring i stigemodellen (frivillig)
– Kl. 10.15-17.00: Seminar med innlagt lunsj og mindre pauser
– Kl. 19.00: Felles middag

Dag 2:
– Kl. 09.00-14.00: Seminar med innlagt lunsj og mindre pauser

Spørsmål?
Kontaktpersoner for seminaret er Øystein Strømsnes og Kristine Lysnes