Mottaket i de første ukene

Her er det mange ulike tiltak som har vært brukt med hell, men også forhold som trenger et kritisk blikk.

Stikkord:

Sosiale tiltak
Forholdet til fadderordninger
Bli kjent med lærestedet