Muligheter for deg mellom kl. 11 – 13

Under vår digitale konferanse kunne nettverket tilby:

kl. 11-12 Organisert lunsj

  1. Lunsj A: Snakk om hva dere vil
    De som ønsket å delta på denne ble plassert i grupper i Zoom med kolleger fra landet rundt. I forkant av konferansen sendte vi ut et interesseskjema for å lodde stemningen for temaer til disse gruppene, slik at vi kunne legge opp til grupper basert på interesser. Det var uansett opp til deltakerne å ta opp akkurat det de vile, som under en lunsj på en fysisk konferanse.
  2. Lunsj B: Bli bedre kjent med nettverket
    Vi fikk med oss noen av de mest erfarne i nettverket til å være vertskap på en lunsj som vil ble innledet med en presentasjon av nettverket, og deretter med mulighet for spørsmål og innspill til hva nettverket bør arrangere fremover. Også her fikk deltakere en mulighet til å prate med kolleger i den siste delen.

kl.12-13 Gruppediskusjon om å arbeide med frafallsproblematikk

Dette var en variant av det klassiske forkurset som tidligere har vært gjennomført på alle fysiske konferanser. Her var tanken at det skulle foregå en mer overordnet og helhetlig diskusjon om utfordringene studentene møter i det helhetlige læringsmiljøet. Diskusjonen tok utgangspunkt i Stigemodellen, men det var opp til deltagerne å ta diskusjonen dit de ville. Vi la ut en video som forklarer Stigemodellen mer i detalj og Sæthre var tilstede i starten for å svare på avklarende spørsmål.
Du kan lese mer om innføring i Stigemodellen på denne siden.

 

Tilbake til detaljer om konferansen

Tilbake til konferansens hovedside