Nettkurs: Mottak av nye studenter – Oppstart i januar 2020

I studier av frafall og gjennomføring (Tinto1993, Pascarella & Terenzini 2005, og Astin, 1993) vises det at oppstartprosessen er avgjørende for i hvor stor grad studentene blir værende og gjennomfører sine studier. Ifølge Tinto er de tre første ukene de viktigste medtanke på å hindre frafall. Utfordringen gjelder ikke bare i forhold til studenter som slutter i løpet av den avgjørende første fasen. De studentene som fortsetter sine studier, legger grunnlaget for mye av sin suksess gjennom det de erfarer og lærer i disse første månedene.

Prosjektet Kompetansedeling for studenterssuksess i høyere utdanning laget derfor våren 2019 nettkurset «Mottak av nye studenter». Presentasjoner, videoer mm. ligger fortsatt på nettsidene, og innholdet er like relevant som før. Vi velger derfor å bruke fjorårets opplegg om igjen, med det lille ekstra at vi legger opp til møter i Adobe Connect etter hver del, slik at vi kan følge opp spørsmål dere har. Vi vil også følge opp kommentarer dere legger inn i Padlet.

Nettmøtene vil bli følgende torsdager kl. 12 -14:
6. februar
20. februar
5. mars

Det er fritt frem for hvem som helst for å gå inn når som helst og se/lese de ulike delene, men ønsker dere å delta aktivt å få tilbakemeldinger må dere melder dere på så raskt som mulig. Da vil dere få tilgang til diskusjoner på Padlet vegger, kunne koble dere opp på nettsamlinegene i Adobe Connect og få ulike e-poster underveis.

Dere melder dere på her

Legg merke til at dette er et lavterskeltilbud der det bør være enkelt for mange å delta.
Dette kan man følge når det passer inn med andre oppgaver, det krever ingen reiseaktivitet og det koster ingenting.

OBS! Legg merke til at presentasjoner og videoer ble laget for nettkurset i 2019.

Les mer om nettkurset her og se fjorårets videointroduksjon til kurset

Gå direkte til kurset