Nettsamling 4. februar 2021

Inkluderende digitalisering - hva har vi lært av korona? Nettsamling 4. februar!

Nettsamling 4. februar i samarbeid med Universell

Klokken 12:00-14:00 over Zoom

Påmeldingen er åpen!

Da Covid-19-pandemien førte til en endret hverdag for både studenter og ansatte, skjedde det en svært hurtig digitalisering av høyere utdanning – som fortsatt pågår. Digitaliseringen har vært en viktig faktor for at studentene skulle kunne fortsette å ta utdanningen sin, men den har også skapt noen nye barrierer. Flere studenter melder nå om ensomhet og utenforskap som følge av mer eller mindre heldigital studiehverdag. Universell vil være med oss på dette nettverksmøtet  for å se litt på hva denne tiden har lært oss og hvordan universell utforming og inkluderende praksis kan gi et bedre digitalt læringsmiljø – som institusjonene kan dra nytte av også i tiden etter Covid-19.

Mer info kommer.

Med oss på nettsamlingen

Fra Universell kommer Bjørnar Kvernevik. Bjørnar er utdannet innen samfunnsøkonomi, med bachelorgrad fra NTNU. Etter å ha vært leder i Studenttinget har Bjørnar blant annet erfaring som leder for Læringsmiljøutvalget ved NTNU, samt verv innen studentmediene i Trondheim og studentgruppa for alternativ undervisning (AltUnd). Fra 2011 til 2016 jobbet Bjørnar deltid hos Universell som prosjektmedarbeider.

Påmeldte vil motta en separat e-post med lenke til Zoom i forkant av nettsamlingen. Påmeldingen vil være åpen til klokken 10:00 den 4. februar.

 

Om nettsamlinger i nettverket

I 2020 tilpasset vi oss koronasituasjonen og flyttet virksomheten over til digitale flater. Dette førte til regelmessige nettsamlinger med ulike temaer og gjester gjennom hele året. Vi opplevde dette som en suksess og viderefører konseptet inn i 2021. Arrangementene holdes i Zoom den første torsdagen i måneden og det er gratis å delta.