Nettsamling 8. april – Hva gjør vi med Studentpakken?

Åpent nettmøte 8. april - Hva gjør vi med studentpakken?

Vi takker Universitetet i Tromsø og Sammen (Studentsamskipnaden på Vestlandet) for gode innlegg! Takk til alle som deltok i gruppediskusjonene.

Se opptaket fra presentasjonene her. Du kan se selve powerpointene ved å klikke på titlene under:

Hvordan Studentpakken har blitt organisert ved UiT, ved Ingrid Fossbakk og Ingvild Lorentzen, Seksjon for forskning og utdanningskvalitet ved UiT

Ansettelse og organisering av studentmedarbeidere i Sammen, ved Ane Sandvik Arnestad, jusstudent ved UiB og studentkoordinator for Sammen 

Klikk her for å lese innspillene fra gruppediskusjonene og svar fra innlederne.

Om samlingen

Det var over 180 påmeldte til denne nettsamlingen og det gleder oss at vi kunne tilby en såpass aktuell problemstilling.

I januar 2021 la Regjeringen fram en omfattende tiltakspakke for studenter, nå kjent som Studentpakken.

I denne blir det blant annet foreslått at:

  • Fagskolene, høyskolene og universitetene får 150 millioner kroner til å lønne studenter til å drive faglig oppfølging av andre studenter
  • Studentsamskipnadene får 50 millioner kroner til å lønne studenter for å få i gang sosiale lavterskeltilbud
  • Studentsamskipnadene får 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og 8,5 millioner kroner til arbeidet med psykisk helse

«Ifølge NAV er det færre ledige jobber i sektorer som tradisjonelt sett mange studenter jobber i som betyr at arbeidsmarkedet for studenter for øyeblikket er vanskelig. Derfor foreslår regjeringen å bruke 200 millioner kroner for å skape nye studentjobber hos fagskolene, høyskolene, universitetene og studentsamskipnadene. Disse pengene skal gå til å lønne studenter for å drive faglig og sosial oppfølging av studenter.»

Institusjonene og samskipnadene fikk tildelt ulike satser, men målet var det samme: lønne studenter for å gi faglig og sosial oppfølging av studenter. Spørsmålet mange stilte seg denne våren er «hvordan skal vi gjøre dette?»

Vi inviterte til en åpen, lavterskel nettsamling, der deltakere først fikk høre om hvordan Universitetet i Tromsø og Sammen (studentsamskipnaden på Vestlandet) hadde valgt å planlegge bruken av disse midlene. Deretter tilbød vi åpne, valgfrie gruppediskusjoner der deltakere kunne lufte problemstillinger, dele ideer og tips.