Organisering og drift

Prosjektperioden er satt til 3 år, fra 2017 og ut 2019. I juli 2019 vil det bli gjennomført en evaluering av prosjektet som grunnlag for en vurdering av videre drift i en ny periode. Prosjektet vil i det daglige bli drevet av en prosjektledelse som rapporterer til og får sine prioriteringer fra en egen styringsgruppe.

Prosjektledelse

Styringsgruppe

Ansatte i prosjektet