Parallelle sesjoner årskonferansen 2020

 Tilbake til konferansens hovedside

De parallelle sesjonene på konferansen hadde 3 undertemaer / røde tråder.

Innleggene i undertemaene eller trådene ble lagt opp til å ikke kollidere i tid.

Tråd 1. Å være student – noe som må læres!

I denne tråden tok vi utgangspunkt i det sentrale temaet for konferansen og la her inn innlegg som inneholdt tiltak som blant annet skal gi studentene verktøy for å lære å bli student.

Tråd 2. Å være student – noe som må læres: digitale verktøy

I denne tråden tok vi også utgangspunkt i det sentrale temaet for konferansen, men her samlet vi presentasjoner av ulike digitale verktøy studentene kan ta i bruk.

Tråd 3. Tall, statistikk og evalueringer

Å kunne hente ut gode statistikker over hva som skjer med studentene er viktige verktøy i vårt arbeid. Under denne tråden finner dere innlegg som viser hvor og hvordan man kan hente ut data og/eller konkrete undersøkelser som er gjort.

Alle innleggene
Under er en liste over alle innlegg og workshops som ble gitt mellom kl. 09.00 og 11.00 på konferansen.

Klikk på innleggets tittel for å lese mer.

P1 – Den Gode Studentopplevelsen

Kristi Agerup

Oslo Metropolitan University – Storbyuniversitetet

P2 – Frafall – en analyse av studieprogrammene ved NT-fak

Marianne Iversen, Hilja Huru

UiT – Norges arktiske universitet

P3 – Gjennomstrøyming og fråfall ved Høgskulen på Vestlandet

Øystein Backelin

Høgskulen på Vestlandet

P4 – Frafall og fullføring – hva forteller tallene?

Ingrid Susanne Andersen

Universitetet i Agder

W1 – Studentfrivillighet: Fra studerende til student

Simon Løvdal, Mathilde Sjøhelle Eiksund og Simen Ringdahl

Studenttinget NTNU

W2 – Kan gamification som metode bidra til at flere studenter opplever god helse og dermed når sine studiemål?

Marit Halvorsen

Studentsamskipnaden SiO

W3 – Strategier for bedre læring: En videoserie

Torstein Låg

UiT – Norges arktiske universitet